Sağlık Turizminde Çok Dilli Hizmet

Sağlık turizmi insanların sağlık kazanmak amacıyla bulundukları yerden başka bir yere gitmeleri sonucu oluşan turizm modelidir. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da uluslararası olarak sağlık hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Türkiye’de sağlık turizmi kaynakları ve imkânları dâhilinde son yıllarda oldukça gelişmiştir. Dünyanın birçok ülkesinden insanlar sağlık bulmak için ülkemize gelmektedir. Medikal turist adı verilen bu kişiler Türkiye hastanelerinde ve tesislerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Sağlık turizminde çok dilli hizmet verilmesi esası ile Sağlık Bakanlığı sağlık turizmi hizmeti veren hastanelerde özel dil kursları açmıştır. Hastanelerde hizmet veren doktor, hemşire, hasta bakıcı ve diğer personelin dil öğrenmesini teşvik etmektedir. Dil sorunu yaşanan kurumlarda dijital sağlık hizmetleri kapsamında online görüşmeler ile destek sağlanmaktadır. Bu hizmet ile teknoloji sağlık turizminde aktif olarak kullanılıyor.

Türkiye’de Çok Dilli Sağlık Turizmi Hizmetleri

Türkiye’de sağlık turizmi son yıllarda gittikçe gelişen bir hizmettir. Uluslararası sağlık turizmi hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen şartları taşıyan hastanelerde hizmet verir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Kurulmuştur. Kurum sağlık turizmi yapmak isteyen kuruluşları denetleyerek belirlenen şartları yerine getiren hastanelere sağlık turizmi yetkisi verir. Bu yetki kapsamında olan;

  • Kamu Üniversitesi Hastaneleri,
  • Vakıf Üniversitesi Hastaneleri,
  • Özel Sağlık Tesisleri,
  • Kamu Sağlık Tesisleri,
  • Aracı Kuruluşlar sağlık turizmi alanında hizmet verirler.

Sağlık turizmi konusunda yetki verilen bu kurumlarda aranan en önemli şartlardan biri de çok dilli bir hizmet verilmesi gerektiğidir. Bu kural kapsamında kurumlar İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça başta olmak üzere çeşitli dillerde hizmet sunabilmelidir. Bu kapsamda sağlık turizmi hizmeti veren kurumlarda özel dil kursları açılarak personel dil öğrenmeye teşvik edilmektedir. Sağlık turizminden faydalanmak isteyen kişiler ile dil sorunu yaşamamak için kurumlar dijital sağlık hizmetleri kapsamında online çeviri yapan programlar geliştirerek de çok dilli hizmetlerde faydalanmaktadır.

Türkiye’de Çok Dilli Sağlık Turizmi Çeşitleri

Sağlık turizmi konusunda her geçen gün yeni gelişmeler ile uluslar arası sağlık hizmetleri sunmaya başlayan Türkiye’de çok dilli hizmetler de her geçen gün geliştiriliyor. Bulunduğu yerden başka bir yerde sağlık kazanmak isteyen medikal turist adı verilen kişiler ülkemizde özellikle termal tesisleri sıkça tercih etmektedir. Sağlık turizmi merkezleri Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde bulunur. Türkiye’de sunulan sağlık turizmi çeşitleri şunlardır:

  • Termal sağlık turizmi kurumları,
  • Medikal sağlık kurumları,
  • Yaşlı turizmi kurumları,
  • Engelli turizmi kurumlarıdır.

Bu sağlık turizmi hizmeti veren kurumlar Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilip onaylanmış kuruluşlardır. Çok dilli hizmet kapsamında dijital sağlık hizmetlerini de kullanarak dil sorununu çözmüş kurumlardır. Bu kurumlar Türkiye’de tatil yaparken plansız olarak hastalanıp sağlık hizmeti almak isteyen turistlere, ikili anlaşmalı olan ülkelerden sağlık hizmeti almak üzere gelen hastalara, sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmalı ülkelerden gelen hastalara ve medikal turist olarak gelen hastalara çok dilli sağlık hizmetleri sunarlar.