E-Ticarette Metaverse Dönemi

E-Ticarette Metaverse Dönemi

Bu yazımızda E-Ticarette Metaverse Dönemi konusunu ele alacağız. Metaverse evreni, geleceğin dijital yaşamı olarak nitelendirilmektedir. Gerçek dünyanın bir nevi iz düşümü gibi görülen metaverse evreni, dünyanın sanal ortama yansıtılması gibi ifadelerle anlatılmaktadır. Evreni tanımlarken, kafe ortamında buluşan insanlardan birinin diğerine, kahvesini yudumlarken beğendiği bir ceketten söz etmesinden sonra ortama o ceket modelinin çıkması gibi nitelendirilmeler de yapılmaktadır. Dijital görsellerin etrafta süzüldüğü ve arkadaşları ile beraber insanların kendi zevk ve stiline uygun olanı tercih noktasında seçimlerde bulunacağı ortamın kendisi olarak metaverse evreninden bahsedilmektedir.

Metaverse Dijitallerinin Elektronik Ticarete Yardım Katkısı

Metaverse evreninde yardımcı rolüne sahip sistem paydaşları, beğeni özelliklerini bildiğinden ötürü istenilen seçim konusunda yardımda dahi buluna bileceklerdir. İnsanlar adına seçim yapabilecek özellikteki robotlar, arkadaşa erişim izni verilmesi ile de beğenilen ceketin takdimi gibi fırsatlar da sunmaktadır. Özellikler ve sunulan yardımla da ceketim özelliklerini değiştirme ve iyileştirme gibi değerlendirmeler de yapılabilmektedir.

Evren içerinde atılacak bir adım yahut ta işaret edilecek bir hareketle, beğenilen özellikleri içeren eşyaların alınması fırsatı da verilmektedir. Satın alma işlemini tamamlamadan evvel de, sitemde yer alan hologram özellikli avatarların üstünde denemek sureti ile ürünü bizzat görme ve deneyimleme imkanı da oluşmaktadır. Ürünün bir nevi NFT sürümü dahi alınabilmektedir. Ödeme seçeneği sonrasında denenen ve beğenilen ürün, bir hafta gibi bir zaman diliminde adrese kargolanmaktadır.

E-Ticarette Metaverse Dönemi

Arkadaş ortamında bulunan kafeden ayrılmak için de evrenin fiziksel olarak takdim ettiği gözlüğe vedalaşma sonrası dokunarak ortamdan gerçek dünyaya dönüş yapılabilmektedir. Gerçekleşen metaverse evrenindeki bu elektronik ticaret, insanlar evlerindeki koltukta iken hayata geçirilmektedir. Oysa arkadaşlar ile kafe ortamında buluşulup alış veriş yapılmıştır.

Sanal gerçekliğin imkanları ile mağazaya dahi uğramadan elektronik ticaret gerçekleştirilmektedir.

İnternet Dünyasının Üç Boyutlu Sürümü

Metaverse evreni, gerçek dünyanın internet ortamında üç boyutlu bir sürümü şeklinde kullanılmaya başlanan platformun adıdır. Bu gelişme;

I. bulut teknolojisi,

II. 3D modelleme,

III. oyun tasarımı,

IV. bulut haritalama gibi elektronik cihazlar etrafında şekillenen ve anlam kazanan teknolojilere katkı sağlamaktadır. Fiziksel dünyanın sağladığı fırsatlardan çok daha ötesini sağladığı iddia edilmektedir. eskiyen internet servis sağlayıcıları yahut ta gerçek dünyanın aktiviteleri ile örtüşmekte olan özel kümeler oluşturulabilmektedir. Evren içerisinde üç zamanlı boyutlarda bilgisayar grafikleri geliştirilmiştir. Bunlar da kişiselleştirilen avatarların gelişmesine katkı sunmaktadır. Hedef merkezli kişiselleşen sosyal etkileşim ve iletişimlerin sağlanması başlamaktadır. Ekonomik bağlamda kurulan sistemle bağlantı sayesinde, dijital ortamda alış veriş yapılabilmektedir.

Dünya üstünde varlıklarını sürdüren bütün firmalar, evrenin sağladığı fırsatlara kanalize olmaya başlamış durumdadır. Yatırımları artıran firmalar, sanal gerçeklik üstüne yoğunlaşmaya başlamaktadır. Dijital ortamın ekonomik yüzü olmaya aday metaverse evreni, mağazaların dijital versiyonlarını da içerisinde barındırmaya başlamaktadır. 2026 senesine gelindiği zaman, sanal gerçeklik ile global artırılmış endüstri üstündeki senelik büyüme oranı yüzde elli dördü geçecek konuma yükselmektedir.

Sağlık Turizminin Sosyoekonomik Katkıları

Sağlık Turizminin Sosyoekonomik Katkıları

Bu yazımızda Sağlık Turizminin Sosyoekonomik Katkıları konusunu ele alacağız. Sağlık turizmi, sürdürülebilen bir turizm ve ekonomi için en önemli argümanlardan birini oluşturmaktadır. Küreselleşen dünyada devletler, iş birliğinin yanı sıra seyahat özgürlüğü gibi imkanlara da fırsatlar tanımaktadır. Ulaşımda kolaylık ve sağlık sektöründen faydalanma gibi adımlar da atılmaktadır. Sağlık sektöründe dünya devletlerinden bazılarının ileri boyutlarda gelişme göstermesi, sağlık hizmetlerinin finansmanından bireysel ya da diğer güçlüklerin ortaya çıkması, sağlık turizmi kavramını farklı noktalara taşımaktadır.

Bir yanda sanayileşme diğer yanda kentleşmenin açtığı problemler, hem toplumun hem de insanların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlıksız toplumlarında iş gücü ile paralel olarak üretim kapasiteleri de azalma yaşamaktadır. İnsanların sağlıklarını korumak ve sonrasında iş gücünü ve üretimi artırmaya dönük amaçlar doğrultusunda doğal içerikleri ile turizm kaynakları oluşturulmuştur. Sağlık turizmi ise, bir yanda fertlerin diğer yanda koruyucu ve tedavi ediciliğinin yanı sıra hem rehabilite edici hem de sağlıklı yapıyı geliştirici hizmetleri alabilmek maksadıyla başka bir ülkeye giderek bu imkanlara ulaşma olarak tanımlanmaktadır. Sağlık turizmi kendi içerisinde;

I. Termal sağlık turizmi,

II. Medikal sağlık turizmi,

III. Yaşlı sağlık turizmi,

IV. Engelli sağlık turizmi, gibi kavramlarla ifade edilmektedir.

Sosyoekonomik Katkıları

Sağlık turizminin katkılarını somut ve soyut olmak üzere iki sınıfta değerlendirmek mümkündür. Sağlık turizminin somut katkılarından ilkini, yabancı turistlerden elde edilen gelirler ile ülkenin ekonomisinin belli bir refah seviyesine çıkması almaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için sağlık turizmi, gelişmiş ülkelere göre fiyat cazibesi sağlamaktadır. Ülkeler arası sosyo etkileşim sayesinde bilgi paylaşımı ve kültürel etkileşim artmaktadır. Ülke içinden yahut ta dışından stratejik ortaklık gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir.

Ülkeler, birbirleri ile hem teknolojik hem de bilgi transferini gerçekleştirebilmektedir. Yabancı menşeli hastalara sunulan imkanlar aracılığı ile kendi yurttaşı olan insanların da en ideal ölçülerde sağlık hizmetlerinden yararlanmaları da imkan dahiline yükselmektedir. Hizmetin kalitesini artırmaya yaramaktadır. Küresel ölçekte pazarlama faaliyetlerinin oluşması ve tıbbi ticaretin yaygınlaşması gibi etkiler de gözlemlenmektedir. Somut bu faydaların yanı sıra bazı soyut özellik gösteren faydaları da bulunmaktadır.

Soyut Katkıları İtibarı ile Sağlık Turizmi

Sağlık Turizminin Sosyoekonomik Katkıları

Sağlık turizminin soyut katkıları denildiğinde ilk akla, devletlerin küresel ölçekte sağlık bakım imkanı sunması bakımından dünya çapında kabul görmesini sağlaması gelmektedir. Hem sosyal hem de kültürel deneyimlerin birbirlerine aktarımı ile paylaşılması gibi soyut katkılar da sunulmaktadır. Uluslararası ilişkilerin sürekli artması ve de gelişmesi bu şekilde temin edilmektedir.

Dünya devletlerine uluslararası ölçekte ve seviyede sağlık bakım hizmeti sunması imajı ve popülerliği de getirmektedir. Rekabetin sağladığı avantajlar, tüm boyutları ile artı olarak gerçekleşmektedir. Hasta hane gibi kurumsal destek ortamlarının en ideal ölçülerde koordinasyonu da temin edilmiş olmaktadır. Gerek özel gerekse de kamu alanlarında ortak hareket ve ortaklaşmaların artmasına katkı vermektedir. Hasta insanlardaki memnuniyet oranında büyük artışlara da sahne olmaktadır.

Dijital Yayıncılığın Kapsamları

Dijital Yayıncılığın Kapsamları

Bu yazımızda Dijital Yayıncılığın Kapsamları konusunu ele alacağız. Bilgi, insanlık tarihinin ve insanoğlunun gelişim göstermesi için ham madde konumunda bir kavramdır. Bilgi depolanması ile ihtiyaç halinde erişime açık olması ve yayılma göstermesi esnasında teknoloji büyük rol oynamaktadır. Yazının icadı ile matbaanın ortaya çıkarılması, bilginin hem saklanmasını hem yayılmasını hem de erişimini kolay hale dönüştürmüştür. Bunlar bilgi ve insanlık için dönüm noktaları olarak kabul edilmektedir.

Yayıncılıkta Dijitalleşme

Teknolojinin sahip olduğu tüm nimetler, yayıncılık sektörünün matbaa ile kağıt üretimini tüm yönleri ile kullanmaya başlaması ile bilginin kullanımı açısından seferber edilmiştir. Teknolojinin yayıncılık sektöründe kullanımı da, ekonomik nedenler gibi birçok bağlamda değerlendirilmektedir. Teknolojinin bu sektörde kullanılması, hem kitap hem de okuyucu açısından etkileşime neden olan fırsatlar ortaya koymuştur. Kitap ve eser formatları da teknoloji sayesinde sağlanan etkileşim ile

I. geleneksel basılı kitaplar,

II. e- kitaplar,

III. etkileşimli e- kitaplar, şeklinde sınıflandırmak mümkün olmaktadır.

Bunun yanında kitap türleri ise;

 1. Basılı Kitaplar
 2. Dijital Kitaplar, olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Basılı olan kitaplar, geleneksel yayıncılık yöntemleri ile kağıt üstüne baskı yapılması ile ortaya çıkarılan ürünlerdir. Dijital kitaplar ise, internet ortamında ya da sanal ortamda örnekleri görülen türleri ihtiva eden kitaplardır. Hali hazırdaki teknolojiler, kitap etkileşim kapasitelerini artırmaya dönük faydalar içermektedir. Kitap formatlarının bir diğerine herhangi bir üstünlüğü olmadan, içerik olarak daha geniş kitlelere erişim olanakları sağlamaktadır.

Kapsamı İtibarı ile Dijital Yayıncılık

Dijital yayıncılık denildiğinde akla ilk elektronik ortamda görülen türleri ile dijital kitaplar gelmektedir. Sahip oldukları özelliklere ve kullanılan ortama göre türlere ayrılmaktadır.

Elektronik Kitap

Sağlık Turizmi Danışmanlığı ile Verimli Süreçler

1971 senesinde Michael Hart adında bir girişimci, dünyaca öneme sahip bir eserin elektronik sürümünün kullanılmasını sağlamıştır. Gutenberg projesi olarak isimlendirilen bu adım, dijital kitaplar için bir dönüm noktası niteliğinde olmuştur. Hart tarafından düz metin formatı ile dijital ortama aktarılan Amerika Özgürlük Bildirgesi, dünya üzerindeki ilk e kitap olma özelliğine sahiptir.

1976 senesine gelindiğinde Oxford Text Achive girişimciliği başlatılmıştır. Dijital kütüphanecilik çalışmaları da, 1992 senesinde İsveç kaynaklı Runeberg ile 1994 senesinde Alman kaynaklı Gutenberg DE projeleri ile hız kazanmıştır.

1995 senesine gelindiğinde ilk dijital kitapçı olarak sahneye Amazon firması çıkmıştır. Doksanlı seneler, elektronik kitapçılığın büyük ivmesine sahne olmuştur. PDF sürüm ile birleşen dijital kitaplar ve dergiler, hem metin hem de görsel öğeler içermeye başlamıştır. PDF formatı sayesinde içerisine metin dışında yeni bileşenler eklenme fırsatı doğmuştur. Zamanla elektronik kitaplar ile Acrobat eBook Reader terimleri o denli bütünlük arz etmeye başlamıştır ki, iki binli senelerin başında elektronik kitapların PDF formatı ile anıla gelmesi normal bir hale dönüşmüştür.

Etkileşimli Elektronik Kitaplar

Etkileşim özellikli elektronik kitaplar, zengin içerikleri ile ön plana çıkmaktadır. Üst düzey kitap yayımı sağlanan dijital materyallerdir. Etkileşim özellikli e kitaplar, diğer kitap türlerine göre oldukça farklıdırlar. Elektronik bir nesne olarak tasarlanan etkileşimli basımlar, iki boyut içerisinde dört temel etkileşim sağlayan boyutta kendini göstermektedir. İlki kullanıcı boyutu ile içeriktir. İçeriğin yanı sıra da etkileşim özellikli tasarım gelmektedir. İkinci boyut olan teknolojik boyutu ise okuma aracı ile ara yüz gibi araçların gerçekleştirildiği etkileşimi oluşturmaktadır.

Sağlık Turizmi Danışmanlığı ile Verimli Süreçler

Sağlık Turizmi Danışmanlığı ile Verimli Süreçler

Bu yazımızda Sağlık Turizmi Danışmanlığı ile Verimli Süreçler konusunu ele alacağız. Sağlık turizminin son zamanlarda giderek yaygınlık kazanması, ekonomik olarak yüz milyar dolar gibi devasa rakamlara ulaşmasına neden olmaktadır. Bu açıdan hem sağlık kuruluşlarının hem de aracı kurumların dikkatini de her geçen gün artan oranlarda sağlamaktadır. Sağlık turizmini yaşama geçirmek isteyenlerin özellikle atlamamaları gereken süreçler barındırmaktadır. Pazarlama aşamalarından nasıl yapılacağına kadar kapsayan bu süreçler, sağlık turizminin verimini artırmaktadır.

Sağlık turizmi danışmanlığının temel noktaları, rahatsızlık yaşayan kişinin ilgili aracı kuruma yapacağı müracaat ile başlamaktadır. Gerekli tüm aşamaların sonunda ülkesine dönüş aşaması ile son bulan süreçler zinciri olarak şekillenmektedir. Aşamalar, birbiri ile ilintili ve başarının top yekûn bir birliktelikle sağlanacağı gerçeği ile hareketi ön görmektedir.

Sağlık Turizminde Başvuru Süreci

Sağlık sorunları olan yabancı ülke mensubu hasta, gerekli tanıtımlar ve dijital reklam kampanyaları doğrultusunda sağlığını kazanacağı yönünde ikna olduğu kurum ya da kuruluşa yapacağı başvuru işlemleri, başvuru sürecini oluşturmaktadır. Düşünme inceleme ve karar verme gibi zaman dilimlerinden geçerek ilgili sağlık hizmeti verecek adrese başvuruyu yapılması ile sona erecek olan bir dizi işlemlerin geçirildiği süreç olarak tabir edilmektedir.

Tıbbı Kayıt ile Danışmanlık

Aracı kurum ya da acente tarafından hasta yabancı ülke yurttaşı, ihtiyaç duyulan tüm evrakları ve tıbbi kayıt dokümanlarını sağladığı süreçtir. Gerekli evrakların tedarik edilerek bildirilmesi ve bunun sağlık hizmeti alınacak ülke sisteminin anlayacağı formata sokulması da istenen bir süreç olarak işlemektedir. Danışmanlık sürecinde ise anlaşılan danışmanlık hizmeti veren kurum ya da acente, anlaşmalı olduğu hekime, ülkeye gelecek olan hastaya ait evrakların yer aldığı tıbbi dokümanları sunmaktadır. Tıbbi danışman olarak bu evrakların tetkik edilmesi işlemini içeren bir süreç olarak görülmektedir.

Bilgilendirme ve Onama Süreci

Sağlık Turizmi Danışmanlığı ile Verimli Süreçler

Danışmanlık acentesi ya da kurumu, sürecin aşamalarının hem maddi hem sağlık tesisi hem uzman hekim hem de yapılacak işlemler hakkında detaylı bilgilendirme sağlaması ile hayata geçirilen bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bilgilendirmenin yapıldığı yabancı menşeli hastanın tüm süreci onaylaması ve bunu yazılı olarak sunması ile işlemler hayata geçirilme sürecine evirilmektedir.

Koordinasyon ile Vaka Yönetimi Süreci

Yabancı ülke yurttaşı hasta, gideceği ülke dair yolculuk için gerekli konaklama ve ulaşım gibi bütün detayları, danışmanlığı yürüten kişi ya da kurum tarafından gerçekleştirilmesi de bir süreç olarak durmaktadır. Koordine edilen bu süreci, hastanın o ülkedeki temas noktasının ve ulaşım bilgilerinin verilmesine dair bilgilerin yer aldığı süreç takip etmektedir. Bu süreçte gerekli her tür kontrol ve bilgiler, görevi devrinin yapıldığı kişiye ya da kuruma verilmektedir.

Günlük takip ile devam eden süreç, hastanın ve hastalığın seyrinin aşamalarının geçirdiği durumu yakından izlemekle devam etmektedir. Ayrıca bu bilgilerin de hasta yakınları ile paylaşılarak durumun aktarılması da gereken işlemlerdendir. Tedavi sürecinin sona ermesi ile gerçekleştirilecek dönüş işlemleri ile hastanın karşılanarak ülkesine ulaştırılması gibi süreçlerin işlemleri de sağlık turizminin danışmanlığı olarak sürecin verimliliğini artıran unsurlar olarak belirlenmektedir.

Futbol Menajerliğinin Futbolcu Kariyerine Etkisi

Futbol Menajerliğinin Futbolcu Kariyerine Etkisi

Bu yazımızda Futbol Menajerliğinin Futbolcu Kariyerine Etkisi konusunu ele alacağız. Futbol, son zamanlarda artan ilgisinin yanı sıra ekonomik bir güç olarak da şekillenmesi ile bir görüntü vermektedir. Futbolun endüstri şekline gelmesindeki en temel ayaklarından biri de, menajerlik sistemidir. Endüstri halini alan futbol, belli paydaşlarla çarkı dönen bir sistem şeklinde faaliyetlerini yürütmektedir. Ülkeler temelinde futbolun temsilcileri ve kontrol mekanizması vazifesini yapan konumların yanında kıtalar ve dünya genelinde birbirlerine belli bir hiyerarşi ile bağlı organizasyonlar, dünya futbolunu yönetmektedir.

Futbolun ülkeler içerisindeki en alt ve işleyişi sağlayan en temel yapı taşı hükmündeki paydaşlarını ise futbolcular ile onları yöneten teknik kadro olarak tabir edilen teknik direktörler oluşturmaktadır. Bu alt kademede sistemin işleyişini sağlayan emekçi gurubunu idare eden kulüp başkanları ve yönetim kurulları da, sistemin tamamlayıcısı konumundadır. Sonradan bu paydaşlara bir de menajerler eklenmiştir. Futbolcuları temsil eden bir birim olarak futbol paydaşlarına dahil edilmişlerdir.

Menajer Kavramı

Kontrol etmek manasına gelen kelimeden türetilen bu kavram, temsilci manasında, iyi özelliklere sahip olan yöneticinin, diğer insanlara yapacağı desteği en ideal ölçülerde sağlaması olarak tanımlanmaktadır. Temel manada bakıldığında birçok mesleğe benzese de, sorumluluk ve görev bakımından bazı farklılıklara da sahiptir. İşletmelerin genel çalışma işleyişi çerçevesinde hem araç hem gereç hem de ekipmanlarını en etkin şekilde kullanarak mesleğin icrası noktasında kalite ve verimlilik katan meslek erbabı olarak da tanımlanmaktadır.

Menajerlik Tarihçesi

Futbol bir ekonomik güç boyuna kademe olarak ilerledikçe, bu güç doğrultusunda ortaya çıkan kavramlardan biri olarak menajerlik çıkmıştır. Tarihçesi itibarı ile de dört evreden geçtiği söylene bilmektedir. İlk olarak 19. yüzyıl sonlarında ve özellikle 1950 senesi sonrasında ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tarihlerde, futbol kulüplerinin yetkilendirilmesi ile onlar adına hem keşifte bulunmakta hem de aracılık yapan bir sistemde çalışmaktaydılar.

futbol menajerliğinin futbolcu kariyerine etkisi

Atmışlı yıllardan başlayarak doksanlı senelere gelindiğinde sadece futbolcuları temsil eden görevliler konumunda kalmışlardır. Doksanlı senelerinden ortasından itibaren başlayıp, 2010 senesi ortalarında ise profesyonelleştikleri gözlemlenmektedir.

2010 senesinden itibaren de aracılık hizmeti sunan ve süper güçle oluşturulan menajerlik şirketleri olarak kendini göstermiştir.

Futbol Menajerlerinin İfa Ettiği Fonksiyonlar

I. Sporcu kariyer temsilciliği ve yönetimi,

II. Sporcu pazarlaması,

III. Kişisel temsilcilik ile lisans ve kontrat hizmetleri,

IV. Sponsorluk ile danışmanlık hizmetleri,

V. Televizyon programları ile yapımcılık hizmetleri,

VI. Halkla ilişkiler ile basın,

VII. Finansal planlama ile finansal yönetimi, gibi önemli fonksiyonlar icra etmektedir.

Futbolcu Kariyerine Tesiri

Futbolcuların tipik özelliklerdeki sözleşme görüşmelerinde onları temsil ederken, deneyim sahibi menajerler ve futbol paydaşlarının yanında dengesizlik oluşturduğu da gözlemlenmiştir. Futbolcunun daha etkin gelişim göstereceği bir futbol kulübü yerine daha fazla kazanç elde edileceği bir yer seçimi gibi yanlış yönlendirmelerle futbolcu kariyerine doğrudan tesir de etmektedir. Futbolcunun hizmet değerini belirleme kapasitesi ve iş ehliyeti olmayan menajerler ile salt ticari gailelerle oyuncusunun hem imaj hem de isim kullanımı ile ilgilenmesi de, futbolcunun kariyerine tesir eden konulardandır.

Oyuncusunun kariyer planlamasında sadece bir noktaya odaklanıp sonraki aşamaları kaçırmak gibi noksanlıklar ile kariyer planlamasında halkla ilişkiler çalışmalarını kaçırmak gibi eksiklikleri, oyuncusunun kariyerini sekteye uğratmaktadır. Bir sonraki kariyer planlaması olan hem transfer hem jübile hem de sonraki yaşam gibi planlamaların menajer tarafından gerçekleştirilmesi de oyuncu kariyerinde etkin rol oynamaktadır.

Değişen Dünyada Futbol Endüstrisi

Değişen Dünyada Futbol Endüstrisi

Bu yazımızda Değişen Dünyada Futbol Endüstrisi konusunu ele alacağız. Modern futbolun temelleri, 19. yüzyıl sonuna doğru İngiltere içerisinde atılmıştır. Ancak hemen hemen tüm dünyada benzer orunların oynandığı da bilinen bir gerçektir. Futbol benzeri oyunların varlığı, orta Asya Türklerinden Çinlilere kadar bir çok coğrafyada gözlemlenmiştir. Binlerce sene evvelinden Türkler, adına tepük dedikleri ve kurşun bir kaba dökülen kalıp çevresini keçe ile sarsıkları topa benzer bir araçla oyun oynadıkları bilinmektedir. Bedenlerini zinde tutan bu araç sayesinde hem oyun oynamakta hem de sağlıklı bir hale dönüşmektedir.

Organize ve Kurallı Bir Hal

İnsanlar arasında yayılma eğiliminde olan futbol, hem daha organize hem de kuralları ile derli toplu olması maksadı ile gelişme dönemine girmiştir. Gelişme evrelerinde yaşanan, halkların algı ve ilgisini çekmesi nedeni ile de bunları yönetme düşüncesi ile sömürülmesi başlamıştır. Tüm dünya insanları, bir şekilde futbol ile ilişkilendirilmiş ve ilgi futbol oyunu üstüne çekilmiştir. İnsanların büyük bir kesimi, futbol oyununun hastası konumuna yükselmiştir.

Ülkeleri idare edenler, futbolun etki gücünden de istifade etmek istemiştir. Dikkat ve ilgi toplayıcı futbol, dünya üstündeki birçok diktatör tarafından kullanılmıştır. Diktatörler, yıllarca halkını futbol ve takımlarının rekabet duygularının pekiştirilmesi sayesinde yönetmiştir. Buna 1932 senesinden 1968 senesine kadar Portekiz ülkesini yöneten Salazar ile otuz altı sene İspanya devletini idare eden General Franco örnek olarak verilebilmektedir.

Etki Alanının Yanı Sıra Ekonomik Yönü

Dünya futbol piyasası, bir trilyon Amerikan doları üstünde seyreden bir etkiye ve güce sahip bulunmaktadır. Ülkemizde bu rakam, altı yüz milyon doların üstünde seyretmektedir. Ancak bu rakamın büyük bir kesimini de yabancı oyunculara ödenen para oluşturduğundan, ülke ekonomisine ne denli katkı sağladığı da tartışılmaktadır. Ülkelerin ekonomik yapıları ile yarışır bir hale dönen futbol, günümüzde dev bir ekonomik sektör haline dönüşmüş bulunmaktadır. Yüzden fazla ülkenin ekonomik yapısında ve gelir dağılımından fazla bir hacme kavuştuğu da ortaya çıkmaktadır.

değişen dünyada futbol endüstrisi

Gelişen dünya ekonomileri ile gelirlerinin dağılımları göz önüne alındığında, futbol her geçen gün daha da artan bir ekonomik hacme ulaşmaktadır. Ülkeler arası rakamlar değişiklik gösterse de, genel manada futbol, spor branşları içerisinde en yüksek rakama sahip konumundadır.

2018 senesinde yayımlanan Annual Review of Football Finance raporu, büyük liglerin bir önceki sezonun gelir durumunu yirmi beş buçuk milyar avro olarak göstermektedir. Rapor, her sene nerede ise bir milyar dolarlık bir artışa da işaret etmektedir.

İngiltere futbol Endüstrisi

Dünya üstündeki futbol ekonomisi bakımından en güçlü ve büyük ekonomi, İngiltere devletinde görülmektedir. Raporda yer alan bilgiye göre ülkede, beş buçuk milyar avroluk bir gelire imza atılmaktadır. En yakın takipçisi konumundaki İspanya futboluna iki buçuk milyar avroluk bir fark atmış durumdadır. Üç milyar avro gibi bir değeri olan İspanya futbolunu, iki milyar sekiz yüz milyon dolarla Alman futbol endüstrisi takip etmektedir. İtalya ile Fransa da bu ülkelerin peşinden gitmektedir.

Dijital Reklamcılığın Sağlık Turizmine Katkıları

Dijital Reklamcılığın Sağlık Turizmine Katkıları

Bu yazımızda Dijital Reklamcılığın Sağlık Turizmine Katkıları nelerdir? sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Sağlık turizmi içerisinde reklamın yeri her geçen gün daha da artan bir öneme kavuşmaktadır. Zira ilerleyen zaman dilimi içerisinde sağlık turizmi, dünya içerisindeki en önemli konumdaki çalışma alanlarından biri konumuna yükselmektedir. Dijital reklam kampanyalarının etkisi ve etkili yöntemlerle kullanılması ile de, önemi ve tanınırlığı daha da artmaktadır.

Anlam İtibarı ile Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi, insanların normal ikamet ettikleri bir adresten ve ülke sınırları içerisinden, başka bir ülke içerisindeki adrese giderek, o adreste kendi rahatsızlığının çözümü için şifa aramak amaçlı seyahate denilmektedir. Bu seyahatin amacında rahatsızlık sorunundan kurtulmak yatmaktadır. Dijital reklamların tüm dünyada görülmesi olanağı sayesinde insanlar, sağlıkları konusunda gerekli iyileşmenin yaşanacağı ortamları da rahatlıkla görebilmektedir. Çözüm odaklı ve sağlık amaçlı seyahatler de yapabilmektedir.

Dijital reklam kampanyası gibi etkileyici yöntemlerin kullanılması, sağlık turizminin potansiyelini artıracak tanıtımın yapılmasına olanak tanımaktadır. Ülke dışından gelecek unsurların tercihleri üstünde de oldukça etkili neticeler doğurmaktadır. Hasta hane ile ülke seçimi konularında doğrudan etki gücü gösteren dijital reklam kampanyaları, olumlu manadaki tesirleri ve başarılı sonuçları ile bilinmektedir.

Neden Dijital Reklam Yönetimi?

Yaşadıkları ülke ve toplum dışında tedavi görme zorunluluğu doğan insanlar, sağlık hizmetini alacağı adres hakkında gerekli bilgileri de detayları ile öğrenmek istemektedirler. Geleneksel tanıtım yöntemleri ne hız ne de maliyet açısından tüm bu imkanları sağlayabilmektedir. Ulaşım ve hedef kitle ile etkileşim ve iletişim kurmak da bir o kadar zor görükmektedir. Dijital reklam yöntemleri sayesinde tüm bu olanaklara kavuşulabilmektedir. Geleneksel yöntemlerin aksine maliyet açısından son derece hesaplı olmasının yanı sıra hedef kitleye de kolaylıkla erişilme olanağı tanımaktadır.

Sağlık turizminin ihtiyacı olan ve insanları kendisine çekecek içerik ve bilgilere dijital reklam yöntemleri ile rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Hele sosyal medya platformları, etkileşim ve iletişim konusundaki son derece elverişli yapıları sayesinde dijital reklamın en kolay uygulanan alanlarını oluşturmaktadır. Sorunların çözümü ve soruların kolay cevap bulması gibi iletişim süreçleri, sağlık turizminin etkinliğini artırmaktadır.

Sağlık Turizmine Dijital Reklam Katkısı

Dijital Reklamcılığın Sağlık Turizmine Katkıları

Günümüz modern reklamcılık anlayışının en temel ve güçlü kalesini, dijital reklamcılık oluşturmaktadır. Sağlık sektörü ve özellikle de sağlık turizmi için de, kendini ön plana çıkarmak istediği özelliklerin en etkili tanıtımının yapılacağı özellikler içermesi bakımından tercih edilen bir tanıtım aracı konumundadır.

Ön plana çıkarılmak istenen özelliklerin sunulması ve hedef kitleye bu sayede erişim olanakları için tercih edilen dijital reklam yöntemleri, reklam kampanyaları ile hızlı bir yayılma göstermektedir.

İnternet ortamında hedef kitleye erişim imkanı veren dijital reklam yöntemleri, gerekli tanıtım işlemini de gerçekleştirmektedir. Potansiyel müşterilere de bu sayede ulaşılabilmektedir. Hem dönüşüm oranını hem de tanınırlığı da artıran yapısallık içermektedir. Ayrıca hasta olan bireylerin tedavi görecekleri klinik ya da hasta hane üstünden gerekli randevu işlemlerini başlatmaları da sağlana bilmektedir.

Sağlık Turizminde Dijital Etkenler

Sağlık Turizminde Dijital Etkenler

Bu yazımızda Sağlık Turizminde Dijital Etkenler konusunu ele alacağız. Sağlık turizmi, insan yaşamının sorunlarından kurtulması amacı ile dünya çapında yapılan araştırma ile gerçekleştirilen seyahate denilmektedir. Sağlık turizminin oluşturduğu sektör de, insanların dijital dünya araçlarını kullanarak etkileşim talep ettiği yeni bir döneme girmeyi sağlamaktadır. Sağlık konusunda kullanılan araçlar, sağlık hizmetini sağlayan ile rahatsızlık yaşayan insan arasında hem etkileşimi hem de iletişimi artırmaktadır. Şeffaf konumdaki bilgilere kolay ulaşılmasını da sağlayan bu uygulamalar, bilinçli karar verme mekanizmasını çalıştırmanın yanı sıra, tedavinin de güvenli olmasını sağlamaktan geçmektedir.

Dijital etkenler, hastanın tıbbi müdahale görmeye başlamasından, rehabilitasyon için eve dönmesine değin aşamaları da kapsamaktadır. Sağlık turizminin evrimi, dijital etkenlerin sağlık alanında ihtiyaç duyulan gerekli şeffaflığı sağlaması ile devam etmektedir. Sağlık turizmi kapsamında yapılacak işlemlere dair ön çalışma yapılması beklenmektedir. Gerekli dijital etkenlerin kullanılması, yapılacak olan lokasyon ile ön çalışmaların sonucu belirlemektedir. Hedef bölge ile kitle tespiti, dijital etkenler için önemli bir konu hükmündedir.

Sağlık Turizmini Etkileyen Dijital Etkenler

Sosyal Medya Platformları

Sağlık turizmini etkileyen dijital etkenlerin başında, sosyal medya platformları yer almaktadır. Bu platformlar arasında;

I. Facebook,

II. Instagram,

III. YouTube,

IV. Linkedin,

V. Twitter,

VI. TikTok, gibi sosyal medya araçları aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sayede doğru insanlara da ulaşılması sağlanmış olmaktadır. Sosyal medya, ileri sürülen görüş ve öneriler ışığında geleceğe ışık tutan sonuçlar da sağlamaktadır. Gelecekte ortaya çıkacak olan etkenlere ve sağlık turizminin yöntemlerine de veri tabanı oluşturmaktadır.

Doğru kişiye ulaşılması ve etkileyici insanların seçimi, işletmelerin tercih edilme nedenleri arasına girmektedir. Sosyal medya platformlarında çok fazla takip edilen ve tavsiyeleri rağbet gören insanlar, sağlık turizminin etkin olarak kullanılmasında etken dijital varlıklar olarak görülmektedir. Doğru hedef kitlesine erişmek, doğru insanlarla çalışmaktan geçmektedir. Çapraz modelleme yöntemi kullanarak da dijital etkenlerle gerekli ilerleme sağlanmaktadır.

Dijital Platformlar Kullanma

sağlık turizminde dijital etkenler

İnsanlar ne kadar fazla miktarda harcama yaparsa o kadar fazla kitleye ulaşır mantığı, dijital etkenler arasında yer bulmamaktadır. Önemli olan doğru yerde doğru malzemeye harcama yapmaktır. İnternet dünyasının belli başlı paydaşlarından biri olan Google Ads gibi platformlar, doğru satışı yakalamanın doğru harcama ile yakalanmasını temin etmektedir.

Gerekli analizlerin yapılmasına olanak tanıyan adresler, doğru içerikle hedef kitleye erişmeye neden olmaktadır. Paranın da en etkili ve verimli harcanmasına örnek teşkil etmektedir.

İçerik Üretimin Gücü

Dijital dünyanın çekim gücü, içerik üretiminden geçmektedir. Hedef kitleye ve çalışma sistemine uygun içerikler, dijital ortam kuralları doğrultusunda oluşturulmak zorundadır. İnternet sitesi ya da sosyal medya platformlarında en ideal içeriklerle hareket etmek, istenen başarının da tetikleyicisi konumundadır. Kurumsal kimlikle uyumlu içerikler, görsel tatminlikle süslendiğinde, istenen verimi de başarıyı da getirecektir. İnternet sitesinin tasarımı ile yönetilmesi gibi dijital etkenlerin kullanımı, sağlık turizminin etkileyicisi dijital etkenlerin arasında kendini bulmaktadır.

Metaverse ile Yeni Sağlık Deneyimleri

Metaverse ile Yeni Sağlık Deneyimleri

Bu yazımızda son zamanlarda popüler hale gelen Metaverse ile Yeni Sağlık Deneyimleri konusunu ele alacağız. Metaverse, yeni nesil bir dijital ürün olarak blockchain teknolojisini kullanarak son zamanların en dikkat çekici gelişmesine imza atmaktadır. Dijital dünya içerisinde fiziksel dünyanın benzerini oluşturmaktır. Artırılmış gerçeklik kapsamında dünyanın iz düşümü olarak etkileşim sağlanan bir ortam sunmaktadır. Dijital dünyanın durak noktası konumunda olan sanal ortam, aynı zamanda gerçek deneyim imkanı sunan dijital etkinlik fırsatları da içermektedir.

Metaverse gelişimi esnasında sağlık hizmetleri,

I. yapay zeka,

II. sanal gerçeklik,

III. artırılmış gerçeklik,

IV. tıbbi cihazların interneti,

V. Web 3. 0,

VI. akıllı bulut,

VII. uç,

VIII. kuantum hesaplama teknolojileri,

IX. sağlık hizmetleri için yeni yönler kazanmak adına robotik sistemle bütünleştirilen yeni hizmetlere sahip olunmaktadır.

Tıp Eğitiminde Virtual Reality Kullanımı

Sanal gerçeklik olan metaverse, hem doktorlar hem de uzmanlar tarafından, diğer sağlık çalışanları ve doktorların eğitiminde kullanılmaktadır. Sistemde eğitim için bir kişinin kullanılması, kaldıraç şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Bir insanın rahatsızlığının üç yüz atmış derece görünümle teşhis edilmesine olanak tanımaktadır. Sanal ortam, geçek dünyadaki prosedürlerin uygulanmasını da sağlamaktadır. Uygulamaların tamamı ile ayrıntıların, görülmesi ve masa üstüne kayıt yapılabilmesi gibi olanak fırsatları da doğurmaktadır.

Cerrahi İşlemlerde Kullanımı

Robotik kullanıma elverişli olan cerrahi işlemler ile karmaşık ameliyatların tamamı, metaverse sanal gerçeklik evreninde kullanımı da gayet elverişli konumdadır. Kanserli hücrelerin ve tümörlü dokuların alınma işleminde ya da en karmaşık omurga sistemi cerrahi müdahalelerinde, kullanılabilecek en hassas yollardan birini oluşturmaktadır. Robot destekli ve robotik kullanım ile ortaya çıkan cerrahi müdahaleler, karmaşık prosedürlerin hem esnek hem de hassasiyet içerisinde gerçekleştirilmesi yönleri ile zaten kullanılmaktaydı.

Sağlık Paydaşları ile Sağlığa İhtiyaç Duyanları Buluşturma

Metaverse ile Yeni Sağlık Deneyimleri

Dijital ortamlar, oyunlaştırma algısının çeklini de değiştirmektedir. Daha fazla insana ulaşan platformlar, kullananlar sağlanan iş birliği çerçevesinde değişik bağlantıların sağlanmasına da katkı sunmaktadır. Platformlar insanlara hayal kurmanın sınırlarını zorlatmaktadır. Eğlenme ve vakit geçirmenin çoğu zaman, fitnes ve sağlık uygulamalarına dönüşebilmektedir.

Sanal gerçeklik sayesinde daha akla ve fiziğe uygun egzersizler yapılabilmekte ve sanal eğitmenlerin gözetim ve denetiminde aktiviteler yaşama geçirilebilmektedir.

Beraber çalışma aşamalarının en önemli bileşeni olarak metaverse evreni gösterilmektedir. Sağlık hizmetleri, birlikte çalışılabilen bir dalga içinde hareket etme eğilimi göstermektedir. Ayrıca açık çözümlerin geliştirilmesi gibi konularda da ilgili olduğu bilinmektedir. Sisteminde yer alan avatar özellikler ile 3 boyuttaki modellemeler, metaverse evreninin veri deposunun kritik aşamadaki ögelerindendir. Uzamsal ortaklar ile karma gerçeklik gibi varlıkların sınıfları da, metaverse verileri ile beraber çalışmaktadır.

Endüstri alanında yer alan iletişim ile veri standartları geliştikçe, metaverse evreni ile iletişim de gelişme gösterecektir. Ayrıca evren içerisinde veri deposu oluşumuna katkı sunmaya yardımcı konumda olan birçok teknoloji de bulunmaktadır. Metaverse sistemindeki uygulamaların hızlı oluşturulması adına gerekli desteği sunan uygulamalar, oluşumda sürati oluşturmak için değişik teknolojik sistemleri de desteklemektedir.

Dijital Reklamcılık Kanalları

Dijital kavramı oldukça sık karşılaştığımız bir olgu halini aldı. Bundan bir yirmi yıl önce hayatımıza hızlı bir giriş yapan dijital çağ kavramı, bugün kaçınılmaz biçimde hayatımızın her alanında yerini aldı. Dijital bir çağ nedir, dijital çağda reklamcılık nasıl yapılmaktadır; gibi soruların yanıtlarının farkında olmak; salt yatırımcılar için değil bireyler için de önemlidir.

Dijital çağ kavramı ile her tür sektörün teknolojik gelişmelerin etkisiyle dijitalleştiği bir dönem kastedilmektedir. Dolayısıyla dijitalleşme sürecinde, tüm hizmetlerin alıcılarına dijital kanallarla ulaştırıldığı bir dönemden bahsetmekteyiz. Hizmet sektörü bazında bakıldığında dijitalleşme ile birlikte şu yeni tanımların ağırlık kazandığını görmekteyiz:

 • Dijital kültür,
 • Dijital medya,
 • Dijital reklamcılık,
 • Dijital tüketim,
 • Dijital tüketici.

Dijitalleşme ile birlikte adeta alıştığımız ve yenilikleri takip edebilmek için tanımamız gereken bu kavramların gösterdiği en önemli gerçek; yeni dünya düzeninin yeni bir tüketici profili yarattığıdır.

Yeni Tüketici Profili ve Dijital Reklamlar

Günümüz dünyasında yeni tüketici profili yaratılmıştır. Dijital tüketiciler, artık ürünleri sadece tüketmemekte, aynı zamanda da ürünler için önemli bir referans haline gelmektedirler. Tüketiciler; influencer gibi kavramlarla birer reklam yüzü olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Dijital tüketicilerin özellikleri konusuna hakim olmak dijital sektörde firmaların öne çıkmasında ve dijital reklamcılık kanalları gibi platformları aktif biçimde kullanmasında önemlidir:

 • Dijital tüketiciler, dijital kanallarda aktiftirler,
 • Dijital tüketiciler, kalitenin yanı sıra yaşamlarını kolaylaştıran ürün ve hizmetleri talep etmektedir,
 • Dijital tüketicilerin aktif olduğu tek platform alışveriş siteleri değildir, sosyal medyada ürün yorumları okumaya, dijital kanallarda yorum yapmaya, video izlemeye meraklı olmaktadırlar,
 • Yeni nesil tüketim kültürü içinde rekabetçi firmalar ve kampanyalar tüketicilerin özellikle dikkatini çekmektedir,
 • Dijital tüketiciler hızlı yaşamakta ve kendilerini oyalayacak biçimde hizmet almaktan hoşlanmamaktadırlar.

Yeni bir boyut kazanan tüketici kavramı, tüm sektörlerle beraber reklam sektörünün de kıskacındadır. Reklamcılık sektöründe ön plana çıkmanın en önemli yollarından biri dijital tüketicilerin nabzını tutmaktır. Dijital platformlar üzerinden ürün veya hizmetlerin tüketicilere dağıtılması olarak tanımlanan dijital reklamcılık sektörü, dijital reklam kanalları ile büyümektedir.

Dijital Reklamcılık

Günümüzde teknolojik gelimeler, üretim faaliyetleri için de dönüm noktası yaratmıştır. Geleneksel üretim hizmetlerinde hammaddenin atölye ve fabrikalarda işlenmesi, ürün ve hizmet haline getirilerek dağıtımının yapılması ve pazarlanması vardır. Dijital platformlarda da benzer biçimde bir döngü, üretim, dağıtım ve pazarlama olarak dijital kanallar yoluyla sağlanmaktadır.

Ürünlerin daha çok satılması için reklam yoluyla tüketicilerle tanıştırılması dijital bir dünyada daha kolay ve maliyeti az bir iş haline gelmiştir. Dijital reklamcılık sektörünün özellikle ilgilendiği dijital reklam kanalları vardır.

Rekabet ortamı içinde firmalardan geri kalmamak ve dijital dünyaya ayak uygulayarak büyümek; dijital reklam kanalları hangileridir, dijital reklamcılık nerelerde yaygındır gibi soruları araştırmak gerekir.

Dijital Reklamcılık Kanalları

Dijital reklam, zamanının çoğunu dijital ortamlarda geçiren dijital tüketicileri hedef alır. Günümüz hız çağında ürün ya da hizmetleri hedef kitlelere hızlı ve maliyeti düşük biçimde ulaştırabilmektedir.

Dijital Reklamcılık Kanalları

Dijital reklamcılık kanalları hangileridir? En iyi dijital reklam kanalı hangisidir? konusunda araştırmalar yaygınlaşmaktadır. Belli başlı dijital reklam kanalları ile dijital reklam kanallarının avantajları şu şekildedir:

Google ADS

Google ADS, en popüler arama motoru Google’ a, İnternet sitelerinin AdSense kısmında ürünün veya hizmetin tanıtımı için reklam verilmesidir. Hizmet mal ya da ürün bu şekilde dijital platformlarda oldukça geniş bir kitleye ulaşmaktadır. Reklamı verilecek hedef kitlenin özellikleri seçilebilmekte dolayısıyla da Google ADS reklamcılık kanalı ile hizmeti alma potansiyeli olan kişilere ulaşılmaktadır. Ayrıca reklam bütçesi tıklama başı belirli bir meblağ olduğundan reklam ücretinde aşma olmamaktadır.

Google reklamlarının avantajları Google ADS reklamı nasıl verilir, sorusunu da gündeme getirmektedir. Google’ ye reklam, bir Google hesabı oluşturarak, anahtar kelimenin seçilmesi ve Google ADS hesabından kişisel tercihlere bağı olarak hedef kitle ile ücretlendirmenin yapılandırılması ile olmaktadır.

Sosyal Medya Reklam Kanalları

Dijital reklam sektörünün önemli kanallarından biri olan sosyal medya ciddi boyutta kullanıcı potansiyeline sahiptir. Sosyal medya kullanıcılarının günden güne artması, sosyal medya üzerinden hizmet ve ürün pazarlamalarının video, fotoğraf, sunum gibi çeşitli biçimlerde yapılabilmesi; bu platformları reklamcılık sektörü için ciddi bir pazar haline getirmiştir. Sosyal medya pazarında özellikle Facebook, İnstagram gibi sosyal ağlar ile video kanalları reklam verilen önemli mecralardır. YouTube reklam kanalı, dijital reklam firmaları için en gözde sosyal medya reklamcılık alanı arasındadır. Sosyal medya üzerinden verilen kişisel reklamlar da kişisel hesapların büyümesinde ve hizmetin hedef kitleye daha kolay ulaşmasında etkili olmaktadır.

E-Mail Marketing

Şirketlerin verdiği hizmetin akılda kalıcılığını arttırmak için başvurduğu reklam kanallarından biri de e-maildir. E-mail reklamcılığı, ürün veya hizmetin alıcısı olabilecek potansiyel hedef kitleye hizmet tanıtımlarının e-mail üzerinden gönderildiği bir reklam türüdür. E-mail reklamcılığında müşterilere sürekli biçimde mail göndermenin rahatsız edici olabileceği dikkate alınmalıdır.

Banner Reklam platformları

Bir nevi sponsorlu reklamcılık olan banner reklamlarda site sahipleri, kişilerin reklamlarını görüntülü olarak bir banner ekranında yapmaktadır. Banner reklamcılık, düşük bütçe ile dahi çok sayıda potansiyel müşteriye ulaşmayı sağlayan dijital reklam türlerindendir.

Web ya da blog siteleri üzerinden sponsorlu reklamcılık

Web yada blog siteleri, potansiyel dijital birer reklam kanalıdır. Sponsorlu içeriklerde blog yazılarında ürün ya da hizmetin reklamı örtük biçimde yapılmaktadır. Potansiyel müşteriler blog içeriklerinde ürün veya hizmetin reklamına birer öneri olarak ulaştıkları için daha samimi bir havası vardır.