Sağlık Turizmi Endişeler, Faydalar

Özel bir seyahat biçimi olan sağlık turizmi en düşük maliyet ve en iyi çözüm odaklı olacak şekilde yapılır. Yalnızca tıbbi tedavi almak ile sınırlı olmayan bu turizm türü yaşlı bakım merkezlerinde kronik hastalık takibi ve termal sağlık tesislerinde rehabilitasyon gibi çalışmaları da kapsar. Zaman içerisinde bir sektör olarak ortaya çıkan ve gelişen bu sektör eğitilmiş ve tecrübeli kişiler eşliğinde yürütülür. Bu sayede sağlık turizmi ile ilgili endişeler yok denecek kadar azdır. Sınırı geçen hastaların hareketliliğini ortaya koyan sağlık sektörü alternatif bir turizm olarak ele alınır. Hizmet kapsamında emek, bilgi birikimi ve tecrübenin ihracı söz konusudur. Sektörden doğan ekonomik güç hızla arttığından ülkemizde sağlık hizmetleri giderek cazip hale gelmektedir.

Sağlık Turizminin Faydaları Nelerdir?

Yılın on iki ayı boyunca aktif şekilde devam edebilen sağlık turizmi çeşitli avantajlara sahiptir. Normal koşullarda ülkede ekonomik bir değere sahip olmayan fakat turizmle birlikte ekonomik açından önem kazanan yerler sağlık turizmi ile keşfedilir. Turistler tarafından yapılan harcamalar ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunur. Bu da ülkenin küresel çapta olumlu bir imaj kazanmasını destekler.

Sağlık turizmi üzerinde sağlık kuruluşları, coğrafi konum, kaplıcalar, doğal güzellikler, eğitimli ve deneyimli insan gücü gibi ölçütlerin doğrudan etkisi vardır. Hem kültürel ve tarihi zenginlik hem de sağlık alanındaki yetkinlik ülkemizin sağlık alanında en çok tercih edilen ülkeler arasında yer almasını sağlar.

Sağlık Turizmi Nasıl Gelişir?

Tedavilerin bazı ülkelerde daha ekonomik ve kaliteli şekilde yapılması sağlık turizminin doğmasına neden olmuştur. Dünya genelinde yaşlı nüfusun artış göstermesi de bu sektör üzerinde etkiye sahiptir. Ortaya çıkan sağlık sektörünün gelişmesinde etkili olan faktörler şunlardır:

Sağlık Turizmi Endişeler, Faydalar
 • Yüksek sağlık teknolojilerine ulaşmak,
 • Kişinin yaşam ve hayata tutunma isteği,
 • Uzun süreli hasta bekleme listelerinden kurtulmak,
 • Sağlık hizmetlerinin maliyetlerini düşürmek,
 • Kısa zamanda daha kaliteli hizmet almak,
 • Tedaviye ek olarak kültür ziyaretleri imkanının olması,
 • Uyuşturucu ve benzeri tedavilerde uygun ortamda tedavi olma isteği,
 • Engellilerin, yaşlıların ve kronik hastaların başka ortamda tedavi olmak istemeleri

Sağlık Turizmi Neden Önemlidir?

Katma değeri en yüksek turizm çeşidi olarak ifade edilen küresel sağlık turizmi ülke ekonomisine yüksek oranda girdi sağlar. Sağlık açısından tercih edilir bir ülke olmak ülkenin dünya çapında prestijini artırır. Bacasız sanayi olması sayesinde bu turizm türü cari açığın kapatılmasında olumlu etkilere sahiptir. Çeşitli ve yeni mesleklere istihdam alanı açar, istihdamın daha nitelikli olmasını sağlar. Sağlık amaçlı diğer ülkelerden gelen kişiler ülkedeki kültür, inanç, doğa ve kış turizmi ile ilgili de fırsatlar elde edebilirler. Ülkemizde termal ve medikal yatırım kaynaklarının Avrupa ve dünya çapında olması Türkiye’nin sağlık alanında en çok tercih edilen ülkeler arasında yer almasını destekler.

Profesyonel Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Ülkemizdeki potansiyeli yüksek ihracat alanlarından bir tanesi olan sağlık turizmi Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenir. BU hizmet için Sağlık Bakanlığı bünyesinde özel Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı kurulmuştur. Sektör kapsamında hizmet verecek yetkili aracı kuruluşlar ve sağlık tesisleri belirlenmiştir.

Temelde sağlık turizmi medikal tıp turizmi, termal turizmi ve yaşlı ile engelli turizmi olmak üzere üç ana başlıkta ele alınır. Yaşlı ve engelli turizminde geriatrik tedaviler ile sosyal aktiviteler ön plandadır. Termal turizmde termal tesislerde rehabilitasyon ve dinlenmelere ağırlık verilir. En geniş alan olan medikal tıp turizmi ise hastanelerde tedavi ve ameliyat süreçlerini kapsar. Bunların her biri için profesyonel danışmanlık hizmeti alınabilir.

Profesyonel Sağlık Turizmi Danışmanlığı Nedir?

Farklı ülkelerden sağlık hizmeti almayı sağlayan sağlık turizmi için gelişmiş özelliklere sahip ülkeler tercih edilir. Bu ülkelerin hem hizmet kalitesi hem de fiyatlar yönünden değerlendirilmesi gerekir. Böylece elde edilecek fayda her zaman daha fazla olacaktır. Farklı ülkeler ve sağlık kuruluşları ile anlaşmaları içeren sağlık turizmi danışmanlığı vatandaşlar açısından daima yol göstericidir. Sürecin en iyi şekilde yönetilmesini hedefleyen hizmet kapsamında A’dan Z’ye her türlü detay düşünülür. Yurtdışında yapılacak işlemler için zamanlama en uygun şekilde ayarlanır. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmasına engel olunur. Sağlık ihtiyacını giderecek olanakların hepsi danışmanlık hizmeti kapsamında planlanır. Başka bir ülkede kusursuz bir hastane deneyimi yaşamak için bu hizmetten faydalanmak avantaj sağlayacaktır.

Profesyonel Sağlık Turizmi Danışmanlığında Nelere Dikkat Edilir?

Başka bir ülkeden sağlık hizmeti alınacağında kişiye özel planlama yapılması gerekir. Yapılacak küçük hatalar seyahat sürecinde ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle planlamanın uzman ve deneyimli kişiler tarafından yapılması faydalı olacaktır.

Profesyonel Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Planlama sürecinde hastalık ve tedavi alınacak alan ile ilgili detaylı araştırmalar yapılır. Bu araştırmalardan elde edilen veriler ile ilgili görüşülür ve her hastaya uygun plan program hazırlanır. İlgili hasta adına randevu saati belirlenir ve bu saate göre seyahat organizasyonu düzenlenir. Bütün işlemler profesyonel kişiler tarafından sıralı ve programlı şekilde gerçekleştirilir. Alınan danışmanlık hizmeti ile seyahati yapacak olan kişiye yalnızca bu yolculuğa başlamak görevi kalır.

Profesyonel Sağlık Turizmi Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Bilindiği üzere sağlık sorunları ihmal edilmemesi ve bir an önce tedavi edilmesi gereken alanlardır. Yapılacak küçük bir ihmal ilerleyen dönemlerde ciddi sonuçlara yol açabilir. Bunu önlemek adına kaliteli, uygun fiyatlı ve profesyonel bir tedavi sürecinden yararlanılmalıdır. Diğer ülkelerde verilen hizmetlerden faydalanmak bazen tedavinin daha verimli geçmesini sağlayabilir. Sağlık sorunlarına ülkemizde çare bulunamıyorsa sağlık turizmi danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde uzman desteği almak işe yarayacaktır. Danışmanlar sayesinde randevu almak, planlı bir seyahate çıkmak, tüm aşamaları minimum maliyetle gerçekleştirmek ve kesintisiz iletişim ağı kurmak mümkün olacaktır.

Sağlık Turizmi ve Sektörün Geleceği

Tedavi olmak, hastalık oluşma riskini önlemek ya da estetik kaygısını çözmek gibi amaçlara sahip kişilerin başka bir ülkeye seyahat etmeleri sağlık turizmi olarak ifade edilir. Ülkeler arası kalite farkları, sağlık sektörünün gelişmişlik düzeyleri, rekabetçi fiyat uygulamaları, seyahat imkanlarının daha iyi hale gelmesi sektöre olan talebin artmasını sağlamıştır. Ülkemizde de sağlık turizmi giderek gelişmekte olup küresel çapta pastadaki payı günden güne artmaktadır.

Küreselleşmenin etkisiyle birlikte sağlık turizminde olumlu etkiler meydana gelmiştir. Bekleme süresinin kısa olması ve tedavilerin etkinliği gibi nedenler sağlık alanın ülkemizin tercih edilme nedenleri arasında yer alır. Sağlığın yanı sıra kültürel anlamda da gelişmişlik düzeyinin fazla olması turizmin her açıdan gelişmesini destekler.

Sağlık Turizmi Nedir?

Gelecek vaad eden sektörlerden biri olan sağlık sektörü ülke ekonomisine her yıl ciddi oranda katkı sağlar. Bireylerin tedavi edici, rehabilite edici, koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetleri almak için yaşadıkları ülkenin haricinde bir ülkeye gitmeleridir. Turistik seyahat ya da sorunlara çözüm için yapılan seyahatlerde gelmişken sağlık kontrolünden geçeyim düşüncesi hakimdir. Yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir olumsuz sonuç almayıp estetik operasyonlara yönelin kişi sayısı da fazladır. Kendi imkanları iyi olduğundan diğer ülkede tedaviyi fırsat bilen ya da ülkesinde sağlık olanakları yeterli düzeyde olmayan kişilerin sağlık turizmine olan ilgileri her zaman yüksektir. Bunları fırsata dönüştürmek adına ülkemizde her zaman gelişmiş teknolojiler uygulanır.

Sağlık Turizminin Etken Faktörleri Nelerdir?

Sağlık hizmetinin kalitesi ve özellikleri ülkeler arasında farklılık gösterir. Genellikle gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin sunulması için katlanılması gereken maliyet biraz daha fazladır. Bu sebeple yaşanan nüfus için sağlık harcamalarının payı ülke ekonomisi içerisinde her geçen gün biraz daha artmaktadır. Artan maliyetleri düşürmek adına sosyal güvenlik ve özel sigorta kurumları diğer ülkeler ile anlaşma yapma eğilimindedir. Küresel çapta incelendiğinde sağlık turizminin etken faktörleri şunlardır:

Sağlık Turizmi ve Sektörün Geleceği
 • Teknoloji ve ulaşımdaki gelişmeler
 • Maliyet farklılıkları
 • Kaliteli ağ
 • Sağlık harcamalarının artması
 • Artan yaşlılık
 • Kaliteli insan kaynağı
 • Akredite sağlık örgütleri
 • Yasal düzenlemeler
 • Sağlığın küreselleşmesi
 • Doğal termal kaynaklar

Sağlık Turizminin Geleceğini Olumsuz Etkileyen Durumlar

Dünya çapında sağlık sektörünün gelişimini kısıtlayan durumlar vardır. Bunlardan ilki güven ve kalite sorunudur. Özellikle güneydoğu ve güney Asya’da bu sorun yaygın olarak yaşanır. Bunu doğru şekilde analiz etmek adına akreditasyon, teknoloji, yabancı ülkelerde alınan eğitim gibi referanslar incelenir.

Kalifiye işgücü eksikliği, akreditasyon sorunu, vize sorunu, dil problemi, bireysel ekonomik faktörler, geri dönüş sağlık güvencesinin eksikliği gibi durumlar da saklık turizmini olumsuz yönde etkiler. Bunları tam tersine çevirmek adına sektörde en çok talep gören hizmetler ile ilgili çalışmalar yapılmalı, profesyonel sağlık hizmeti kapsamında her zaman gelişmiş teknolojilere ve uzmanlara yer verilmelidir.

Futbol Menajerinin Rolünü Anlamak

Futbolcuyu temsil etme görevine sahip olan futbol menajeri transfer görüşmelerini ayarlar ve futbolcuya meslek hayatı boyunca yardımcı olurlar. Futbolcuların geleceği açısından önemli bir yere sahip olan menajerler kulüplerle görüşüp oyuncu yerine anlaşmalar yaparlar. Bu anlaşmaların profesyonel manada yapılabilmesi için futbolcunun adına düzenlenmiş lisans yani Futbol Federasyonu tarafından verilmiş sertifikanın olması gerekir. Bu sertifikaya göre yapılan anlaşmalarda futbolcuya özel maaş teklifleri yapılır ve onay verildiği takdirde karşılıklı anlaşma sağlanır.

Futbol menajerinin asıl amacı iki kulüp arasında imzalanan sözleşmelerde usul ve esasları inceleyerek anlaşmanın sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Belli bir ücret karşılığında ya da ücretsiz olarak yapılan bu hizmet için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan lisans almış olma şartı vardır.

Futbol Menajeri Olmanın Koşulları Nelerdir?

 • Kusursuz bir itibarın olması ve ahlaki, sosyal, mesleki açıdan iyi anılmak,
 • Müsabaka görevlisi, antrenör, teknik adam ve aktif futbolcu olmamak,
 • Türk vatandaşı olmak ya da Türkiye’de çalışma iznine ve yasal ikametgaha sahip olmak
 • Disiplin Kurulları tarafından ayrımcılık, müsabaka sonucu etkileme, doping, bahis, sahtecilik gibi hareketler nedeniyle kesinleşmiş ceza almamış olmak
 • Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek diğer futbol menajerliği şartlarını yerine getirmek
 • Potansiyel çıkar çatışmasına yol açabilecek ve sözleşmeden doğan ilişkilerin olmaması,
 • Kulüpler ya da bunların herhangi bir kurulunda ücretli veya fahri şekilde görevli olmamak
 • Teşvik primi ve şike ile Futbol Disiplini talimatının hükümlülük bölümündeki suçlar nedeniyle kesin hüküm giymemiş olmak

Futbol Menajeri Olmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Menajerlik başvuruları doğrudan elden ya da posta yoluyla yapılabilir. Başarılı ve profesyonel futbol menajeri olmak için gerekli belgeler şunlardır:

Futbol Menajerinin Rolünü Anlamak
 • Başvuru dilekçesi
 • Türkiye Cumhuriyeti olmayan kişiler için çalışma izni belgesi
 • Bir adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgah belgesi
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
 • Başvuru tarihinden en az 1 ay önce alınmış adli sicil kaydı
 • Tasdikli nüfus cüzdanı örneği ( Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler için ise tasdikli pasaport örneği)
 • Menajerlik taahhütnamesinin imzalanmış hali
 • Türkiye Futbol Federasyonu tarafından talep edilecek diğer belgelerin asılları

Futbol Menajeri Başvurularının Değerlendirilmesi

Eksiksiz şekilde yapılan futbol menajeri başvuruları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilmiş olan değerlendirme komisyonunca incelenir. Şartları yerine getirmiş olan kişilerin başvuruları kabul edilir. Eğer aksi bir durum söz konusu ise verilen olumsuz sonuca yedi gün içinde itiraz hakkı vardır. İtirazlar Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuruluna yapılır. Başvuruların incelenmesi her yıl Mayıs ve Aralık aylarında olur. Komisyondan olumlu yanıt alan menajerlerin Futbol Menajerliği Eğitim Semineri bünyesinde eğitim almaları gerekir. Eğer ilgili kişi bu seminere katılmazsa bu durumda bir sonraki seminere katılıncaya kadar ilgili menajerlik lisansı askıya alınacaktır. Yapılan tüm değerlendirmeler komisyon tarafından incelenir ve karara bağlanır. Verilen kararlar her zaman bağlayıcı niteliktedir.

Obezite Cerrahisinde Sağlık Turizmi

Ülkemizde son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımlar sağlık turizmi üzerinde olumlu etkiler ortaya çıkarmıştır. 2019 yılı verileri incelendiğinde toplam 662 bin kişi ülkemizde sağlık amaçlı seyahat gerçekleştirmiştir. Sağlık alanında ülkemizde gelişmiş teknolojilerin kullanılması, tecrübeli tıbbi iş gücünün bulunması, sağlık tesislerinin üstünlüğü gibi etkenler diğer ülke vatandaşlarını teşvik edici niteliktedir. Özellikle obezite cerrahisi, genel cerrahi, diş tedavileri, estetik ve plastik cerrahiler en çok tercih edilen alanlar arasında yer alır. Amerika ve Avrupa kıtası ile kıyaslandığında Türkiye’de hem kaliteli hem de uygun fiyatlar uygulanır. Bu açıdan ülkemiz oldukça elverişli bir konumdadır. Tüm sağlık alanlarında eğitimli, deneyimli ve memnuniyet odaklı sağlık çalışanlarının bulunması sektöre olan ilgiyi artırır.

Türkiye’de Obezite Cerrahisi

2000li yıllardan itibaren dünya genelinde görülen obezite oranı ciddi artış eğilimine girmiştir. Özellikle Kuveyt, İngiltere, Katar, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde refah seviyesinin yüksek olmasına bağlı olarak obezite sorunu daha fazla görülür. Ülkemizde tıp alanında önemli gelişmelerin kaydedilmesi sayesinde obezite alanında gelişmiş yöntemler uygulanmaktadır. Bu nedenle dünyadaki pek çok ülkeden ülkemizde obezite operasyonları için gelen kişi sayısı fazladır. Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti almak isteyenlere konaklama açısından da avantajlı seçenekler sunulur. Sağlık turizminde sektörle ilgili desteğe ek fırsatların da olması sayesinde ülkemize olan talep daima yüksektir. Türkiye estetik cerrahinin en doğru adreslerinden biri olarak kabul edilir.

Obezite Cerrahisi Özellikleri

Obezite Cerrahisinde Sağlık Turizmi

Profesyoneller tarafından yapılan obezite ameliyatlarında midenin yaklaşık yüzde seksenlik kısmı çıkarılır. Bu operasyon sonrasında hastanın hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermesi sağlanır. Ameliyatla yeni yapılan mide normal mideye göre daha az hacme sahiptir. Böylece daha az yemek yiyen kişinin alacağı kalori miktarı da düşecektir.

Obezite cerrahisi sonrasında en büyük etki tokluk, açlık ve kan şekeri üzerinde meydana gelir. Hormonlarda yaşanan olumlu değişim hastanın hayatında pozitif etki yaratır. Yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı beslenme şekli ile hasta sonraki yaşamında daha sağlıklı olur. Obezite operasyonları ile ilgili tüm süreç tecrübeli genel cerrahi, psikolog, dahiliye ve diyetisyenler eşliğinde yürütülür. Hasta sürecin başından sonuna kadar takip edilir.

Obezite Cerrahisinde Neden Türkiye Tercih Edilmeli?

Türkiye’nin obezite cerrahisinde tercih edilme nedenleri çok sayıda kişiye cazip gelir. Bunlar arasında;

 • Uygun maliyetli tedavi
 • Uçuş mesafesinin yakın olması
 • Bekleme süresinin olmaması
 • Kalifiye ve alanında uzman personellerin bulunması
 • Modern tıbbi teknolojilerin uygulanması
 • Hizmet kalitesinin yüksekliği
 • Tedaviye eşlik eden turistik faaliyetlerin çeşitliliği

Gibi nedenler yer alır. Bütün kurum ve kuruluşlarda hasta hakları ve memnuniyeti daima öncelikli olarak tutulur. İnsan haysiyetine yakışır şekilde verilen sağlık hizmeti yasalar çerçevesinde güvence altına alınmıştır. Bu gibi sebeplerle ülkemizde obezite cerrahisinde sağlık turizmi her yıl gelişmiş düzeydedir.

Dijital Strateji ve Dijital Dönüşüm

Tanım olarak incelendiğinde dijitalleşme değer üretme ve yeni gelir elde etme gibi amaçlarla dijital teknolojilerin kullanılması şeklinde ifade edilir. Genellikle kurumlar müşteri kaynaklı iş modelleri yaratmak adına bu dönüşüm ve teknolojilerden destek almaktadır. Bilgi teknolojisinin getirdiği yeni süreçlere uyum sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların bütünü dijital dönüşüm kapsamında ele alınır. Bu kavramla birlikte iş dünyasında çok sayıda terim ilave edilmiştir. Özellikle inovasyon, yapay zeka, e ticaret, iş zekası, e fatura, e devlet, e imza, makine öğrenmesi, e irsaliye gibi kavramlar son yıllarda yaygın şekilde kullanılır. Ortaya çıkan değişimlere uyum sağlamak ve bu amaçla işletme faaliyetlerinde yeni teknolojileri kullanmak dijital strateji ve dönüşüm çatısı altında ele alınmıştır.

Dijital Dönüşüm Neden Önemlidir?

Gelişen teknoloji ile birlikte iş modellerinde ciddi değişmeler meydana gelmiştir. Günümüzde pek çok şirket hayatta kalmak için iş süreçlerini baştan tasarlamış ve kendilerine özgü dijital dönüşüm stratejileri hazırlamışlardır. Eğer bu değişim ve dönüşüme karşı çıkılıyorsa bu durumda o şirket için uzun vadede sorunlar ortaya çıkabilir.

Başarılı dijital dönüşüm stratejileri için her şirkete özgü çalışmalar yapmak gerekir. Farklı hedeflere değişik teknolojik olanaklar kullanılarak yapılan çalışmalar her zaman işe yarar sonuçlar verir. Özellikle perakende ya da toptan satış yapan firmalar için oluşturulacak stratejiler daima birbirinden farklı olacaktır. Ulaşılmak istenen nokta, harcamak için ayrılan bütçe, teknolojik altyapı, şirket gereksinimleri gibi detaylar uygun stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynar.

Dijital Strateji ve Dijital Dönüşüm Projeleri Nasıl Oluşturulur?

Dijital Strateji ve Dijital Dönüşüm

Temel olarak dijital dönüşüm projeleri dijitalleşme ve dijital dönüşüm olmak üzere iki aşamadan meydana gelir. Günümüzde dijitalleşme büyük öneme sahip olup şirketler tüm işlerini otomasyona bağlayarak yürütmelidir. Süreçlerin dijital ortama aktarılması sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanacaktır.

Özellikle bu çalışmalar ile portaller, mobil uygulamalar, doküman yönetim sistemleri, iş akış programları, e defter, e fatura, e ticaret, iş zekası gibi alanlarda kurulumlar yapılır. Her bir çalışmanın başarıyla sonuçlanabilmesi için uzman ve eğitimli kişilerden destek alınması gerekir. Dijital dönüşüm yaparken fırsat ve tehdit unsurları ayrı ayrı ele alınmalı, elde edilen verilere göre strateji oluşturulmalıdır.

Dijital Strateji ve Dijital Dönüşüm Nasıl Olmalı?

Sahip olduğu özellikler gereği dijital dönüşüm süreklidir, bu kapsamda iş ve işlemler bekletilmez. Bu çalışmalara ait tek bir paket çözümü yoktur. Dönüşüm sürecini daha hızlı hale getirmek, yönetebilmek ve yönlendirebilmek için organizasyonların olgunlaşması sağlanabilir. Yapılan çalışmaları sürekli hale getirmek için dönüşüm detayları bütüncül ve sistematik olarak ele alınmalıdır. Süreç kapsamında insan, teknoloji ve benzer unsurlar birlikte dönüşmeli ve yönetilmelidir. Teknoloji hızlı bir şekilde değişmesine karşın alışkanlıkların değişmesi biraz daha zor olabilir. Bu nedenle sürece başlamadan önce buna karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

Global Ekonomide Sağlığın Rolü

Dünya genelinde sağlık sistemi insancılık, hakkaniyet, verimlilik ve etkililik kavramları üzerine kuruludur. Temel amacı sağlığı geliştirmek olan bu sistem belli bir zaman dilimi içerisinde sağlık standartlarının yükseltilmesini sağlar. İstenilen seviyeye ulaşılabilmesi için tüm sağlık kuruluşlarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen plana uygun şekilde hareket etmesi gerekir.

Ülkelerin sağlık sektörleri incelendiğinde kamu ve özel kuruluşlar tarafından oluştuğu görülür. Hastalık önleme, sağlığın teşviki, tanı, tedavi bakım hizmetleri sektörün hedefleri arasında yer alır. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için talep, ihtiyaç ve algılanan ihtiyaç kavramlarının doğru analiz edilmesi önemlidir. Bu sayede ülkede sağlık hizmetlerinin seviyesi yükselir. Gelişmiş sağlık standartları ülke içinden ve dışından bu sektöre talebin artmasını destekler.

Global Ekonomik Gelişmelerin Sağlık Sektörüne Etkileri Nelerdir?

Sağlık sektöründe kalite günden güne artmakta olup yeni sağlık ekonomisinin gelişmesi için çalışmalar yürütülür. Bu ekosistemde sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli dijital altyapı, kamu kaynakları, tesis ve hizmetler, ekipman gibi platform ve destekler önemli yer tutar. Hizmetler kapsamında klinik ve tıbbi destekler ile kişilerin erişebildiği alanlar en iyi olacak şekilde hazırlanır.

Yaşanan ekonomik gelişmeler ile birlikte aşı, tanı ve tedavilerde yüksek teknolojiler kullanılır. Ürün inovasyonu, ar-ge, üretim, tedavide kullanılan tıbbi cihazlar sektörde hizmet kalitesinin artmasını sağlar. Bunun yanı sıra finansman ve ödeme konularında da her bir hastaya en avantajlı koşullar sunulur. İyi olma hali ve tıbbi hizmetleri finanse eden kamu ve özel kaynakların her biri bütünüyle harcanır.

Global Ekonomide Sağlık Sistemi Nasıl Başarılı Olur?

Küresel ve bölgesel çapta sağlık sisteminin gelişebilmesi için bazı noktalara ekstra dikkat etmek gerekir. Bunlar arasında;

 • Hastaya odaklanmak
 • Stratejik planlama
 • Kalite iyileştirme programlarını uygulamak
 • Enformasyon teknolojisinin kullanımı
 • Sayı ve eğitim olarak yeterli insan kaynağı
 • Performans değerlendirmesi ve sonuçların ölçülmesi
Global Ekonomide Sağlığın Rolü

Gibi ilkeler yer alır. Bu faktörlere ilave olarak değişime direnç ve kültür değişimi gibi konularla ilgili de çalışmalar yapmak gerekir. Doktorlar da dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının hasta memnuniyeti ve güvenliği, iletişim, toplam kalite iyileştirme gibi konulara önem vermesi sektöre olumlu etki yapar. Bu da sektör talebini artıracağından ekonomik anlamda gelişme kaydedilir.

Sağlık Turizminin Global Ekonomiye Etkileri

Gelişmiş özelliklere sahip sağlık sistemi ekonomiye olumlu etkiler yapar. Hizmet sunumunu olumsuz yönde etkileyecek durumlara karşı hazırlıklı olmak avantaj sağlar. Bu alanda yapılan çalışmalara göre ülkemize medikal turizm için diğer ülkelerden gelen bir hastanın hastane dışı ve seyahat masrafları hariç olmak üzere tıbbi müdahale için 1500 ile 100.000 dolar arası harcama yapar. Ortalama rakamın ise 6000 dolar civarında olduğu ifade edilir. Bu rakamlar yıllık bazda hesaplandığında ülke ekonomisinde ciddi faydaları olduğu ve sağlık turizminin geniş yer tuttuğu görülecektir.

Dijital Dönüşüm Stratejileri

Dijital teknolojilerin kullanılarak dijital bir iş modelini hayata geçirmek olarak ifade edilen dijital dönüşüm yeni gelir ve değer yaratmak amaçlı kullanılır. Günümüzde giderek daha önemli hale gelen bu dönüşüm süreci iş süreçlerinin daha hızlı, verimli ve anlaşılır hale gelmesini destekler. Hızlı gelişim ve değişim gösteren dönüşüm çalışmaları konusunda işletmelerin beklentileri birbiriyle aynı değildir.

İş büyümesini hızlandıran dijital dönüşüm süreci işletmelerin geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Başarılı olarak uygulandığı takdirde rakiplerin önüne geçmeyi sağlayan bu süreç gelişen teknoloji ile her türlü alana yayılım göstermiştir. Bu sayede dijitale geçiş her alanda yaşanmaktadır. İş dünyasında başarıyı yakalamak isteyen şirketler her daim dönüşüme açık olduğundan başarılı olmaları için gerekli olan süre daha kısadır. Buna yönelik stratejiler oluşturulurken tüm artı ve eksi yönler gözden geçirilmelidir.

Dijital Dönüşüm Stratejileri Nasıl Belirlenir?

Temel olarak bakıldığında dijital dönüşüm stratejileri üç ana başlıkta ele alınır. Bunlardan birincisi ölçülebilir ve net bir hedeftir. Bu amaçla şirketin mevcut durumu ile alakalı tarafsız bir analiz ve iç gözlem yapılmalıdır. Böylece fırsatlar ve zorluklar eksiksiz olarak belirlenecektir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre yöneticiler seçilen alana doğrudan odaklanacak ve eksik kalan kısımlar kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

Belirleme sürecinde dikkat edilmesi gereken ikinci nokta yöneticilerin liderliği ve bağlılık olacaktır. Yöneticilerin gelişme süreçlerine aktif olarak dahil olmaları ve sahiplenme girişimleri başarıya ulaşma olasılığını yaklaşık 3,5 kat artırır. Sürece başlarken ilgi fazla olup zaman içinde dağılabilir. Bunu önlemek adına ekstra çalışmalar yürütülmelidir.

Dikkat edilecek üçüncü nokta ise şirket kültürü ile uyumlu hareket etmektir. Özellikle binaların içinden çıkarak tüketiciler ile iletişime geçilen sistemlerde başarı oranı her zaman biraz daha yüksektir.

Dijital Dönüşüm Stratejileri İçin Öneriler

 • Dijital dönüşüm teknolojileri ve sistemleri araştırılmalı
 • İş önceliklerine uygun teknolojiler seçilmeli
 • Doğrulama metotları ve performans takibi geliştirilmeli
 • Yeni sistemler test edilmeli ve çalışanlara öğretilmeli
 • Değişim için çalışan desteği alınmalı
Dijital Dönüşüm Stratejileri
 • Acil durum ve felaket kurtarma planları oluşturulmalı
 • Yeni dijital dönüşüm sistemleri ayarlanmalı ve özelleştirilmeli
 • Dönüşümü iyileştirecek noktalar analiz edilmeli ve geliştirilmeli
 • Elde edilen araştırma sonuçları üst yönetim ile paylaşılmalı
 • Değişen aktivitelere uyum sağlayacak plan ve bütçe hazırlanmalı

Dijital Dönüşüm Stratejilerinin Avantajları Nelerdir?

Başarılı dijital dönüşüm stratejileri ile insanlar 7 gün 24 saat boyunca erişim sağlayabilirler. Çevrimiçi yeni müşteri grubunu hedeflemek müşterilerin evlerine gitmekten ya da onları mağazaya gelmeye ikna etmekten daha kolaydır. Donanım yükseltmeleri ile kıyaslandığında yazılım yükseltmeleri her zaman daha makul ve hızlıdır. Ürünlerine ve yönetimine dijital teknolojileri dahil eden şirketler her zaman daha çevik konuma gelirler. Rekabet açısından hayati öneme sahip olan bu stratejiler büyüme ve iş optimizasyonu üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Sağlık Turizminin Küreselleşmesi

Son yıllarda ekonomik açıdan önemli hale gelen sağlık turizmi insanların sağlık hizmeti ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin hizmet sektörleri arasında yer alan sağlık turizmi iç ve dış dinamiklere göre farklılık gösterir. Tanım olarak bakıldığında bu turizm şekli sağlık geliştirici, rehabilite edici, koruyucu ve tedavi edici amaçlar ile insanların ülke dışında bir ülkeye ziyarette bulunmasıdır. Sağlık amaçlı uluslar arası hareketlilik programı kullanılarak ilgili kuruluşların büyümesi için zemin hazırlanır.

Yaygın olarak kullanılan sağlık turizmi çeşitleri arasında termal sağlık turizmi, engelli turizmi, yaşlı turizmi ve medikal turizm gibi türler yer alır. Bunların her birine ilişkin bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Sağlık Turizminde En Çok Tercih Edilen Ülkeler

Bazı ülkeler sağlık hizmetleri yönünden gelişmiş seçeneklere sahiptir. Türkiye, İsrail, Malezya gibi ülkeler birden fazla açıdan avantajlı konumdadır. Özellikle turizm ülkesi olması, coğrafi konum, sağlıkta ileri teknoloji kullanılması, sağlık desteğinin kaliteli şekilde sunulması, fiyatların ekonomik olması en çok ilgi gören özellikler arasında yer alır.

Hindistan, Ürdün, Malta, Brezilya gibi ülkelerde yurtdışında eğitim görmüş doktor sayısı fazladır ve yabancı sermaye girişi yüksektir. Güney Kore, ABD ve Almanya gibi ülkelerde ise sağlık turizmine verilen önem fazladır, geçmişten gelen gelişmiş sağlık desteği vardır. Brezilya, Malezya, İran ve Ürdün için ise politik ve coğrafi konum sağlık hizmetlerinin küreleşmesinde önemli rol oynar. Kostarika, Kıbrıs Rum Kesimi, Tayland ve Singapur’da asıl gelir turizm olduğundan sağlık açısından her zaman avantajlıdır.

Sağlık Turizminin Küreselleşmesinde Etkili Olan Faktörler

Günümüzde sağlık turizminin küreselleşmesi için etkili olan faktörler şunlardır:

Sağlık Turizminin Küreselleşmesi
 • Ülkelerin sağlık sistemlerinde yaşanan problemler
 • Dünyadaki küreselleşme süreci
 • Sektörlerin yeni Pazar arayışları ve tüketicilerin bilinçlenmesi
 • Avrupa Birliği gibi dinamikler
 • Ürün çeşitlenmeleri
 • Hastaların başka ülkede kendi ülkesindekinden daha kaliteli sağlık hizmeti alması
 • Bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler
 • Gelişmiş ülkelerde tıbbi hizmetler pahalı iken diğer ülkelerde ucuz olması
 • Bilimsel açıdan gelişmişliği yüksek, ileri teknolojiye ve donanıma sahip ülkelerde tedavi olma isteği
 • Bazı ülkelerde sağlık maliyetlerinin fazla olması
 • Sağlık sigortası ile ilgili problemler
 • Yaşlı nüfusun fazla olması

Sağlık Turizmi İle Sunulan Hizmetler Nelerdir?

Gelişmiş özelliklere sahip olan sağlık sektöründe sunulan hizmetler geniş bir yelpazeye sahiptir. Bunlar arasında özellikle yaşlı bakım hizmetleri, tedaviye yönelik hizmetler, rehabilitasyon hizmetleri ve sağlığı geliştirmeye yönelik hizmetler yoğun talep görür. Her bir hizmet kendi içerisinde alt kategorilere ayrılmakta olup ilgili alanda profesyonel kişiler tarafından sunulur. Kanser tedavisi, göz ve kalp ameliyatı, estetik ve benzer operasyonların her biri medikal turizm içerisinde değerlendirilir. Tıp turizmi olarak da bilinen bu hizmette sağlık hizmeti almak amacıyla yapılan seyahatleri kapsar ve her ülkede farklı özelliklere sahiptir. Fiyat ve kalite yönünden avantajlı olanlar her zaman daha fazla tercih edilir.

Uçtan Uca Pazarlama ile Sağlık Çözümleri

En parlak tıp pratisyenleri için bile hastayı elde tutmak zor olabilir. Hastalar, özellikle hasta iseler, savunmasızdırlar ve büyük olasılıkla onlarla dikkatli, düşünceli ve uygun bir şekilde iletişim kurulmaları gerekir. Bir uygulama, hastalarla nasıl etkileşime gireceği konusunda pozitif değilse, onları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Daha fazla hastayı elde tutmak için modern sağlık hizmetleri pazarlama çözümlerini nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Hasta kaçırma, doktor muayenehaneleri için gerçek bir sorundur, ancak mevcut CRM ve iletişim platformlarıyla entegre olan sağlık hizmetleri pazarlama çözümleri, daha fazla hastayı dahil etmeyi ve elde tutmayı kolaylaştırır.

Hasta Kaçırma Endişesi ve Pazarlama

Hasta kaçırma sorununa yakından bakarsanız, hemen bir temanın ortaya çıktığını göreceksiniz: kişisel bağlantı eksikliğinden kaynaklanan memnuniyetsizlik. Yatak başındaki tavır ne kadar ilgi görüyorsa, günümüz teknolojisi de hastaları daha fazlasını bekliyor. Buna teknoloji tarafı da diyebilirsiniz.

Bu, sağlık hizmeti sağlayıcılarına kendileri için en uygun olan iki yönlü kanallar aracılığıyla bağlı kalma fırsatı anlamına gelir. Hastaları düzenli, kişiselleştirilmiş iletişimle meşgul etmek, anlaşılır bir şekilde hasta kaçırma sorununu kırmanın anahtarıdır.

Hastaları Mutlu Tutmak İçin Ne Yapılabilir?

uçtan uca pazarlama ile sağlık çözümleri

Pek çok insanın hemen fark etmediği şey, hekimlerin muayenehanelerinin önemli ve gerekli bir hizmet sunarken, her şeyden önce işletmeler olduğudur. Bu nedenle, hastaları elde tutmak söz konusu olduğunda diğer işletmelerle aynı stratejileri kullanmaları gerekir. Bu nedenle birçok uygulama, hastalarla ilişkilerini canlandırabilecek modern sağlık hizmetleri pazarlama çözümlerine yöneliyor.

İlk adım, müşterilerinizle – bu durumda hastalarınızla – nasıl iletişim kuracağınızı anlamaktır. Her bir hastanın nasıl iletişim göndermeyi ve almayı tercih ettiğini bilmek önemlidir.

Giderek daha fazla tüketici, işletmelerle iletişim kurmak için mesajlaşma uygulamalarını kullanma konusunda rahat. Sonuç olarak, yalnızca çok çeşitli popüler mesajlaşma uygulamalarını desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda pazarlama stratejilerinin odak noktası haline getiren doktor muayenehaneleri, hastalarıyla daha etkili iletişim kurabilmektedir. Hastalarının en anlayışlı olduğu yer burasıdır.

Otomatik Cevap

Hastalarınızla nasıl etkili bir şekilde iletişim kuracağınızı öğrendikten sonraki soru, onlara ne zaman ve nereden ulaşacağınızdır. Muayenehanenizdeki her hastayı ve mevcut tedavi ihtiyaçlarını düşünmek bunaltıcı olabilir. Modern uygulamalar, her bir iletişimi özel olarak uyarlamak için saçma sapan saatler harcamadan bu hastaları nasıl meşgul ediyor?

Kolay cevap otomasyondur. Aylık faturalarınızı otomatik olarak ödeyen aynı teknolojiyle, her hastayla kişisel olarak iletişim halinde kalabilirsiniz. Çok kanallı iletişim platformlarından yararlanan doktor muayenehaneleri, hasta yaşam döngüsünün her aşamasında hastalarına kişiselleştirilmiş mesajları otomatik olarak ileten ince ayarlanmış pazarlama kampanyaları geliştirebilmektedir. Birden fazla ofisiniz mi var? Bulutun gücü sayesinde sorun değil.

Uygulamalar, pazarlama çabalarını hasta demografisine, geçmişine ve konumuna göre bölümlere ayırabilir. Bunu yapmak, hastalar bakım sağlayıcılarıyla daha düzenli olarak etkileşime girdikçe güven ve sadakat oluşturur.Bunu yapmak, hastalar bakım sağlayıcılarıyla daha düzenli olarak etkileşime girdikçe güven ve sadakat oluşturur.