Sağlık Turizminde Dijital Pazarlama

Değişen günümüz dünyasında insanların en sık bilgi edindiği alan, dijital platformlardır. Bu nedenle de dünyanın dört bir ucuna ulaşmak için dijital pazarlamanın tercih edilmesi büyük öneme sahiptir. Kişilerin sağlık turizmi yapmasını teşvik edecek olan bilgilendirme çalışmaları, dijital pazarlama sayesinde kolaylıkla yapılabilir. Hedef kitlenin bulunması ve sağlık olanakları ile tedavi imkanlarının onlara rahat şekilde aktarılabilmesi, çevrimiçi bilgilendirme kampanyaları ile mümkün olabilmektedir. Sağlık turizminin gerçekleşmesi için de dijital pazarlamanın tercih edilmesi ve dijital alanlarda doğal kaynakların ya da hastane imkanlarının tanıtılması son derece önemlidir.

Sağlık Turizminde Dijital Pazarlamanın Önemi Nedir?

Yabancı ülkelerden ya da farklı şehirlerden sağlık turizminin sağlanması için tercih edilen en önemli stratejilerden biri dijital kaynaklardır. Gerçekleştirilen dijital pazarlama teknikleri sayesinde verilen hizmetlerden dünyanın tüm ülkeleri haberdar edilebilir. Aynı zamanda, ülke içerisindeki sağlık turizmi olanakları hakkında her türlü gelişme hedef kitleye kolayca duyurulabilir. Bu sebeple de aslında sağlık turizmi için dijital kaynakların bir reklam platformu olarak tercih edilmesi, daha geniş kitlelere daha kolay şekilde ulaşmak adına son derece önemlidir.

Sağlık alanlarında yapılan çalışmaların ve mevcut teknolojilerin yabancı kaynaklarda bildirilmesi, bu anlamda pazarlama tekniklerinin uygulanması gerekir. Gerçekleştirilen pazarlama yöntemleri ile dünyanın dört bir ucundan tedavi amacı ile sağlık turizminin yapılması mümkün olabilir. Kendi ülkesinde istediği sağlık hizmetine ulaşamayan ya da sağlık hizmetleri yeterli olmayan kişiler, sağlık turizmi amacı ile ülke değiştirerek daha iyi sağlık olanaklarına kavuşmak adına, dijital pazarlama üzerinden detaylı bilgi sahibi olabilirler. Bir ülkenin sağlık hizmetlerinin iyi şekilde aktarılması ve sağlık teknolojileri ile gerçekleştirilen tedavilerin hangi alanlarda olduğu, her yerden ancak dijital pazarlama yardımıyla detaylı şekilde aktarılabilir.

Sağlık Turizmi İçin Dijital Pazarlama Nasıl Sağlanır?

Hastane ya da sağlık hizmetleri bazında dijital pazarlamanın gerçekleşmesi mümkündür. Bunun gerçekleşeceği alanlar da genel anlamda dijital platformlardır. Uluslararası şekilde yayımların yapılabilmesi adına dijital pazarlama büyük öneme sahiptir çünkü sağlık turizmi için yabancı ülkelerin ve diğer şehirlerin hastanelere ve doğal kaynaklara ulaşabilmesi, bu kaynaklar hakkında bilgi sahibi olabilmesi için ancak çevrimiçi ağlar kullanılabilir.

sağlık turizminde dijital pazarlama

Sağlık turizmi için uygulanacak olan dijital pazarlama stratejileri sırasında bu hizmetlerin nasıl ve ne şekilde sağlandığı açık olarak aktarılmalıdır. İlgili hizmetlerin ayrıca ücretleri hakkında bilgi vermek ve hastane ya da doğal kaynaklar ile ilgili olanakların da bilgisini detaylı şekilde sağlayabilmek son derece önemlidir. Bir diğer önemli konu da, hizmetlerin yabancı dilde anlatılması gerektiğidir. Pazarlama sırasında sağlanan hizmetlerin hangi amaçla ve nasıl verildiğini dile getirmek, sağlık turizmi talebini arttıracak olan yönlerden biridir. Pazarlama sırasında hastanenin imkanlarından ve genel teknolojilerinden söz etmek, doğal kaynakların hangi etkilerinin nasıl bir tedavi sürecine yardımcı olduğunu aktarmak da ayrıca sağlık turizmini canlı tutacak etmenlerdir.

Sağlık Turizmi Kapsamında Türkiye’nin Olanakları

Tüm ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olan turizm; insanların ihtiyaçları, gelişen teknoloji ve artan olanaklar vb. faktörler nedeniyle sürekli değişim içerisindedir. Bilindiği üzere turistlerin gerçekleştirdikleri seyahatlerin sebebi çoğunlukla yeni yerleri keşfetmek, doğal güzellikler görmek, denize girmektir. Bunlar dışında çeşitli hastalıkların tedavisinin yapılması, gidilen ülkenin ikliminden ve hava şartlarından yararlanılması gibi nedenler de sağlık turizminin önem kazanmasını sağlamıştır. Peki, sağlık turizmi kapsamında Türkiye’nin olanakları neler?

Sağlık turizminde, ilgili ülkenin sağlık konusundaki teknolojilerinden ve kaynaklarından yararlanarak iyileşmek ve bu şekilde daha sağlıklı ve zinde yaşam sürme amacı bulunmaktadır. Sağlık turizmi, gün geçtikçe daha da popüler oluyor. Bunun sebeplerinden biri artan ileri yaş nüfusu ve hastalıkların bazılarının iyileşme olanaklarının kimi ülkelerde farklı çözümlerle yapılmasıdır. Bundan dolayı ülkeler turizmde paylarını artırmak, ülke gelirine katkıda bulunmak ve ülkelerini geliştirmek için bu sektörde büyük gelişmeler kat etmişlerdir.

Türkiye’de Sağlık Turizminin Önemi

Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’nin olanakları şüphesiz ki tüm dünyaya hitap ediyor. Türkiye’nin iklimi, termal kaynakları, denizi, kumsalları, ormanları ve yaylalarının yanında dünyada birçok yere uçuş yapan hava yollarıyla sunduğu ulaşım kolaylığı sayesinde sağlık turizmi açısından en ideal bölge olmaktadır. Aynı zamanda Türkiye, sağlık turizmi konusunda ülke genelinde bulunan eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarıyla kaliteli bir hizmet vermektedir.

Ülkemiz coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki kalitesi, sağlık turizminde Türkiye’nin önemli avantajları arasında yer almaktadır. Türkiye’ye gelen turist sayısı hem özel hem de kamu sektöründe artış göstermektedir. Çünkü turistler, Türkiye’de hem uygun fiyatlı hem de kaliteli bir hizmet alabiliyorlar. Üstelik hastaneler, modern ve kaliteli hizmet veren ileri teknolojiye ve kalifiye personele sahiptir. Bu da sağlık hizmetinin kalite düzeyini artırmaktadır.

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Olanakları Nelerdir?

Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’nin olanakları çoğu ülke vatandaşını cezbeder. Türkiye dış pazarda değişen tüketici tercihlerine göre yeni potansiyel alanlar yaratmaktadır. Mevsimlik ve coğrafi dağılımı düzenlemek için sağlık turizmine son derece önem verilmektedir. Ülkemizin bu konuda amacı, rehabilitasyona ihtiyaç duyanların ve diğer hastaların gereken iklim koşullarında çok düşük fiyatta ve yüksek kalitelerde iyileştirilmesi ve sağlıklarını koruyarak daha iyi konumlara getirilmesidir.

sağlık turizmi kapsamında türkiye'nin olanakları

Türkiye’nin sağlık turizmi açısından sağladığı olanaklar şöyle sıralanabilir:

 • Türkiye sağlık turizmi açısından diğer ülkelere göre daha ekonomiktir.
 • Türkiye’de hastaneler yeterli kapasiteye, eğitimli hekimlere ve teknolojiye sahiptir.
 • Türkiye coğrafi konum olarak hem Avrupa ülkelerine hem de Ortadoğu ülkelerine yakın konumdadır.
 • Türkiye, batıya entegre Müslüman bir ülke olması sebebi ile hem Ortadoğu hem de Avrupa ülkelerindeki hastalara en iyi şekilde hizmet sağlamaktadır.
 • Özel ve devlet hastanelerinde yabancı dil bilen personel sayısı oldukça fazladır.
 • Türkiye sağlık turizmi açısından tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini kanıtlamıştır. Bununla beraber, sağlık turizmi hizmet kapasitesi nicelik ve nitelik olarak geliştirilmiştir.
 • Sağlık turizmine yönelik gerekli hukuki düzenlemeler yapılmış, akreditasyon ve denetim altyapıları geliştirilmiştir.
 • Termal turizm, medikal turizmle beraber rehabilitasyon ve yaşlı turizmiyle olan entegrasyon sağlanmıştır.

Dijital Pazarlama ve Reklamcılık

Bilgisayar, tablet, telefon ve benzeri pek çok çevrimiçi alanın kullanılmaya başlanması ile dijital pazarlama da son derece gelişmiş ve kendini ön plana çıkarmıştır. Öncelerde reklamcılık özellikle de el ilanları, panolar ve televizyonlar üzerinden ilerlerken şimdi gelişen çevrimiçi alanlar sayesinde hedef kitlenin bulunması da kolaylaşmıştır. Çevrimiçi alanlarda dijital pazarlamanın gelişim göstermesi, hedef kitleye aranan makul ve doğru ürünlerin tanıtılmasını çok daha kolay hale getirmiştir.

Dijital Pazarlama ve Reklamcılık Uygulamalarının Avantajları

Bilgisayar, tablet ve telefon gibi çevrimiçi tabana sahip olan alanlar ile dijital pazarlama gelişim göstermiştir. Bu alanlar sayesinde kişilerin ihtiyaç duydukları ve sık sık arama gerçekleştirdikleri ürünler onlara sunulur. Dijital pazarlamanın gelişimi ile hedef kitlenin bulunması daha kolay hale gelmiş, ürünlerin ihtiyaç duyulan kitleye ulaştırılması da aynı şekilde kolaylaşmıştır.

Dijital pazarlama öncesinde hedef kitlenin bulunması çok daha zor ve uğraştırıcıdır çünkü kimlerin hangi ürünlere ihtiyaç duyduğunu bilmek, olanaksızdır. El broşürleri ve televizyon reklamları, genel bir kitleye hitap eder. O anda televizyon izleyen kitle ya da o an bir alandan geçen kitle, reklamları görebilir. Ancak yine de satın almanın gerçekleşmesi için satılan alana gitmesi gerekir ve bölgesel bir pazarlama mevcuttur. Oysa dijital pazarlama sayesinde tanıtılan ürünler internet siteleri üzerinden satılabilir ve hedef kitlenin bulunması da yapılan aramalar ve alışverişler sayesinde daha kolay hale gelir. Çevrimiçi şekilde alışveriş gerçekleştiren ve ürün arayan kişilere ürünlerin muadilleri sunularak benzer ürünleri de değerlendirmeleri olanağı sunulur.

Ürün ile yakından ilgilenen kişilere ürünü almasını bir nevi hatırlatan dijital pazarlama, dijital reklamcılık aracılığıyla her an internet mecralarında ürünlerin tanıtılmasını ve gösterilmesini sağlar. Bu sayede satılması istenen ürün ne olursa olsun reklamı internet siteleri üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Amaç hedef kitleye hitap etmek olduğundan dolayı el broşürleri ya da televizyon reklamları kadar çok masraf gerekmez. Bu nedenle de yalnızca hedef kitle, sunulan reklamı görerek genellikle satın alma ya da önerme işlemini gerçekleştirir.

Reklamcılığın Teknoloji İle Gelişmesi

dijital pazarlama ve reklamcılık

Reklamlar günümüzde her alanda sunulan bir ürün tanıtımı olarak görülebilir. Herhangi bir çevrimiçi uygulama içerisinde gezerken, alışveriş yaparken, bir yazı ya da haber okurken, video ya da film izlerken ve müzik dinlerken dahi reklamları görmek mümkündür. Bu nedenle de aslında günlük çevrimiçi aktiviteler sırasında ihtiyaçlara ve isteklere göre reklamları görmek olasıdır.

Teknolojinin gelişimi ile reklamların hedef kitleyi bulması çok daha kolay hale gelmiştir. Aranan ürünlerin benzerleri reklamlar aracılığı ile sunulabilir, ürünlerin tanıtımı gerçekleştirilebilir. Bu sayede ürün ile ilgilenmeyen kitle elenir ve genel olarak hedef kitleye kaliteli bir ulaşım gerçekleştirilebilir. İnternet sitelerinde, sosyal medya platformlarında ve daha pek çok farklı çevrimiçi alanda gösterilen bu reklamlar sayesinde alışverişe teşvik sağlanır ve satılmak istenen ürün, hedef kitleye rahatlıkla tanıtılabilir.

Sağlık Turizminde Güven Etkeni

Sağlık turizmi; insanların koruyucu, iyileştirici, tedavi edici ve sağlığı geliştirici hizmetleri almak için çeşitli ülkelere gitmesidir. Sağlık turizmi, uluslararası sağlık hizmetlerini bünyesine katarak sağlık kuruluşlarının gelişmesini ve büyümesini sağlayan bir sektördür. Peki, sağlık turizminde güven etkeni neyi ifade eder?

Sağlık Turizminde Güven Etkeni Ne Anlama Gelir?

Hızla gelişen dünyada, ülkeler arası iş birliklerin, imkanların ve seyahat etme özgürlüklerinin artması, buna ek olarak; ulaşımda konforun, rahatlığın ve kolaylığın sağlanması sağlık turizmine olan ilgiyi artırmış durumdadır. Ayrıca, verilen sağlık hizmetlerindeki kalitenin dünyanın değişik bölgelerinde de gelişmesi, sağlık hizmeti fiyatlarında insanların bütçe kaynaklı zorluklar yaşamasına da yol açmıştır.

Günümüzde ise kentleşme ve sanayileşme sonucunda meydana gelen problemler insanları ve toplum sağlığını olumsuz şekilde etkilemektedir. Sağlık hizmeti konusunda yetersiz kalan toplumlarda işgücü ve üretme kapasitesi her geçen gün azalmaktadır. İnsanların sağlığını en iyi şekilde korumak, işgücünü ve üretme verimini artırmak için doğal turizm kaynaklarından (temiz hava, güneş ve şifalı termal sular) faydalanılmaktadır. Bu faydayı sağlarken insanlara güven duygusunun en iyi şekilde verilmesi gerekir. Çünkü sağlık hizmeti almak isteyen bir bireyin parası, zamanı, beklentileri ve deneyimi vardır.

Birey genelde eğlenmek, dinlenmek, farklı yerler keşfetmek ve mutlu olarak sağlıklı bir şekilde tatil yapmak ister. Bu seyahat sırasında bireyin yalnızca ihtiyaçları değil, beklentileri de en iyi şekilde karşılanmalıdır. Sağlık turizminde güven etkeni burada devreye girer.

Sağlık hizmetinin güvenilir yerlerden alınması ve herhangi bir problemle karşılaşılmadan, mutlu izlenimlerle ülkesine geri dönmesi, bireylerin beklentilerinin ve isteklerinin ayrılmaz parçasıdır. Bundan dolayı sağlık turizminin, sağlığı riske atmayan koşullarda gerçekleştirilmesi, verilen servisin kalitesi, çalışanların ilgili alanda gereken eğitimi ve deneyimi almış olması ve bireyin tatmini önem taşımaktadır.

Sağlık Turizminde Güven Sağlamak

sağlık turizminde güven etkeni

Rekabete dayalı turizm dünyasında en iyi şekilde sağlanan güvenlik; kalitenin ve niteliğin önemli bir parçası halini almıştır. Sağlık turizmine gelen hastaların yaşam standartlarının artması, yeni bilgilerin ve ürünlerin çok hızlı bir şekilde dünyaya yayılması gibi sebeplerden ötürü, insanların beklentileri ve istekleri zaman içerisinde değişmiştir. Bu değişikliğe uyum sağlamak da sağlık turizminde güven etkeni konusuyla yakından ilgilidir.

Günümüzün rekabet ortamında, insanların güvenliğini sağlayabilmek çok önemli bir detaydır. Bir hastanın tesise girişinden çıkış anına kadarki geçen sürede durumunun kötüye gitmemesi ve mevcut sağlığının bozulmaması gerekir. Turistik tesislerde, sağlık hizmetlerinin kapsamlı bir şekilde verilmesi ve turistin sağlık güvenliğinin ön planda olması şarttır. Sağlığına kavuşmak veya sağlığını geliştirmek için tesise gelen hastaların durumlarının daha kötüye gitmemesi adına, bu tesislerde gereken güvenlik önlemleri alınmalı ve çalışanlar bu konuda donanımlı olmalıdır.

Çünkü turistler en çok güvenlik konusuna önem verir, konaklayacakları ortamların konforlu olmasını ister, çalışanların hastalara kendilerini özel hissettirmesini bekler ve bunların yanı sıra çalışanların düzgün ve temiz bir görüntüde olmasına önem verirler. Güvenlik konusu bireylerin seyahat kararını vermesinde önemli bir faktördür. Bireyin sağlığı ve güvenliği ön planda tutulursa memnuniyeti de yükselecektir.

Baylan Grup Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Sağlık turizmi, bir ülkeye koruyucu, tedavi edici ve sağlığı geliştirici hizmetler almak amacı ile yapılan kişisel ziyaretler anlamına gelir. Esasen sağlık turizmi, hareketlilik potansiyelini global sağlık amaçları için kullanarak, sağlık kuruluşlarının büyümesi konusunda da katkı sağlayan bir sektör olarak öne çıkar. Baylan Grup sağlık turizmi danışmanlığı ile hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine en iyi hizmeti sağlamaktadır.

Sağlık Turizmi Danışmanlığında Kusursuz Hizmet

Sağlık sistemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Bu nedenle, farklı bir ülkede sağlığınızı iyileştirmek ya da tedavi olmak isteyebilirsiniz. Başka bir ülkede tıbbi tedavi görmeyi düşünüyorsanız veya sağlığınızı korumak için çeşitli uygulamalardan yararlanmak istiyorsanız; firmamızın birçok ülke ile anlaşması olduğunu bilmelisiniz. Baylan Grup sağlık turizmi danışmanlığı hizmetimiz ile siz de yurt dışında sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Yurtdışında tıbbi tedavi görmek kolay değildir. Bir hastane veya hekim bulmanız oldukça zordur. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı bulmak ve tüm seyahat düzenlemelerini yapmak, kafa karıştırıcı ve zaman alıcıdır. Bu, bilinçli bir seçim için biraz araştırma yapmanın ve yeterli bilgi toplamanın önemli olduğu anlamına gelir. Tüm bunları daha kolay şekilde halletmenize yardımcı oluyor, süreci zahmetsiz bir hale dönüştürüyoruz.

Günümüzde insanlar, sağlık problemlerinin en iyi şekilde çözülmesi için yalnızca kendi ülkelerindeki olanaklara göre değil, diğer ülkelerin şartlarına göre de bir seçim yapıyorlar. Ülkemiz, sağlık turizmi söz konusu olduğunda tüm dünya ülkeleri arasında altıncı sırada yer almaktadır. Bu yüzden farklı ülkelerden her yıl milyonlarca insan sağlık turizmi konusunda Türkiye’yi tercih etmektedir.

Siz de ülkemizde ya da yurt dışında sağlık hizmeti almak istiyorsanız; işinde uzman ve deneyimli olan ekibimizle iletişime geçebilir, Baylan Grup sağlık turizmi danışmanlığı ile avantajlar elde edebilirsiniz. Baylan Grup, sektörün önde gelen firmalarıyla anlaşmalıdır. Bunlar arasında Tuna Clinic, Aile Hastanesi, Selda Hair Center ve Medicana da bulunmaktadır. Anlaşmalı olduğumuz şirketlerin sağlık turizm danışmanlıkları da yine bizler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Baylan Grup Sağlık Turizmi Danışmanlığı

baylan grup sağlık turizmi danışmanlığı

Baylan Grup sağlık turizmi danışmanlığı, güvenilir ve kaliteli hizmetin diğer adıdır. Firmamız, kişiye özel sağlık seyahatlerini planlayabilir, randevular oluşturabilir. Yurt dışından gelen hastaların ülkemize geldikleri andan itibaren memnuniyeti garantidir. Aynı şekilde; yurt dışı sağlık turizmi almak isteyen bireyler için de bu durum geçerlidir.

Tedavi planı ve danışmanlık ile başlayan hizmetimiz, seyahatinizin bitimine kadar devam eder. Sağlık turizmi danışmanlığı hizmetimizdeki bir diğer önemli adım, uygun doktor ve hastanenin bulunmasıdır. Diğer aşama ise uçuş planlamasını ve konaklama hizmetlerini içermektedir. Tüm süreç tamamlanana kadar hasta ile iletişim sürdürülmektedir. Tedavisi biten hastanın bütün resmi işlemleri tamamlanır. Siz de uluslararası veya yurt içi sağlık turizmi gereksiniminiz için Baylan Grup ile iletişime geçebilir, güvenilir ve kaliteli hizmet almanın farkını yaşayabilirsiniz.

Sağlık Turizmi Danışmanlığı İle Geleceğe Yatırım

Sağlık turizmi, farklı ülkelere gerçekleştirilebilir. Bu konuda danışmanlık hizmeti alarak da hangi ülkelerde ne gibi sağlık fırsatlarının olduğunu anlamak mümkün olabilmektedir. Sağlanan sağlık hizmetlerinin yeterli olup olmadığı, nasıl etkileri olduğu, bu sağlık olanaklarının tedavide yardımcı olup olmadığı; danışmanlık sayesinde rahatlıkla öğrenilebilir. Geleceğe yatırım yapmak isteyenlerin ise sağlık turizmi danışmanlık hizmeti alarak her konuda farklı ülkelerde ve alanlarda sağlık desteği almak için nitelikli bir alan bulması mümkün olabilmektedir.

Sağlık Turizmi Danışmanlığı Avantajları Nelerdir?

Sunulan sağlık desteği danışmanlığı, hangi ülkede ne gibi sağlık hizmetlerinin hangi kapsamda sağlandığı hakkında detaylı bilgi almada yardımcıdır. Ayrıca sunulan sağlık hizmetlerinin nitelikleri ve işe yarayıp yaramadıkları da danışmanlık sayesinde rahatlıkla öğrenilebilir. Örneğin pek çok alanda doğal termal kaynaklar yer alır ancak bu kaynakların verimli şekilde kullanılabildiği alanlar kısıtlıdır. Bu sebeple de farklı ülkelerdeki doğal kaynaklar ve bunların tedaviye olan katkıları ile ilgili bilgiye kolaylıkla erişebilmek adına sağlık turizmi danışmanlığı almak gereklidir.

Sağlık turizmi danışmanlığı hizmeti ayrıca hangi ülkelerde hangi tedavi ve sağlık yönetimlerinin nasıl yürüdüğünü de aktarır. Pek çok ülkede farklı sağlık hizmetleri nitelikli şekilde sağlanıyor olabilir ancak kullanılan para birimine göre farklı ülkelerde bu masraflar çok daha pahalıya gelebilir. Sağlık turizmi danışmanlığı ile de geleceğe yatırım yaparak hangi ülkelerde daha uygun maliyetli şekilde sağlık hizmeti alınabileceği bilinebilir.

Sağlık Turizmi ve Geleceğe Yatırım

sağlık turizmi danışmanlığı ile geleceğe yatırım

Herhangi bir hastalığın söz konusu olması durumunda ya da bir tedavinin uygulanması özellikle istendiğinde sağlık turizmi gerçekleştirilebilir. Bu hem daha uygun maliyetli şekilde hem de daha profesyonel biçimde sağlık hizmetlerinden yararlanma olanağı tanır. Ayrıca gerçekleştirilen sağlık hizmetleri her ülkede farklı olarak işlediği için yabancı alanlarda daha doğru tedavilere ulaşmak da mümkün olabilmektedir.

Olası hastalıklara karşı bir önlem olarak sağlık turizminin gerçekleştirilmesi ya da bu alanların bilinmesi ise geleceğe bir yatırımdır. Örneğin bir bölgenin termal kaynaklarının solunum yolu ya da ortopedi rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyorsa ilerleyen dönemde bu bölgeye gelmek ve bu rahatsızlıklar meydana geldiğinde tedaviye katkı sağlaması adına bu alanları bilmek, geleceğe yatırımdır. Benzer şekilde her ülkede sağlanan tedaviler ya da gerçekleştirilen sağlık hizmetleri de uygun maliyetli değildir. Bu hizmetlerin daha iyi koşullarda verildiği ve daha uygun maliyetli olduğu ülkeleri bilmek de her anlamda avantajdır.

Örneğin bir ülkede tüp bebek hizmetlerinin iyi olduğunu biliyorsanız, tüp bebek istediğinizde daha uygun maliyetli olan ve daha iyi şekilde tüp bebek hizmeti sunan yabancı ülkeleri gözden geçirebilir, danışmanlık alarak geleceğinize yatırım yapabilirsiniz. Bu tip durumlarda danışmanlık hizmeti alındığı zaman gelecekteki olası rahatsızlıkların kısa zamanda çözülmesi için gerekli tedavinin en iyi şekilde hangi ülkede uygulanabileceği bilinir ve sağlık hizmeti de buna yönelik şekilde alınabilir.

Baylan Grup ile Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm, verimliliği yükseltmek, müşteri değerini artırmak, riski yönetmek ve yeni gelir yaratma fırsatları elde etmek için dijital yeteneklerin ürünlere, hizmetlere ve süreçlere uygulanması halidir. Tüm bu süreçlere satış, pazarlama ve destek çalışmaları dahildir. Siz de dijital dönüşüm ile hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız; Baylan Grup daima yanınızda!

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, BT modernizasyonundan dijital optimizasyona ve yeni dijital iş modellerinin geliştirilmesine kadar her şeyle ilgili olabilir. Genel olarak, yeni iş süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmek veya geliştirmek için dijital teknolojinin kullanımını ifade eder. Peki işletmeler için dijital dönüşüm nedir? Müşteri taleplerini analiz etme ve son kullanıcı deneyimini geliştirmek için teknolojiyi kullanma sürecidir. Son kullanıcılar, müşteri veya çalışan olabilir ve birçok şirketin her ikisini de hesaba katması gerekir. Dijital pazarlama ve dijital dönüşüm alanında uzun yıllardır hizmet sağlayan Baylan Grup, rakiplerinizi geride bırakmanız ve başarı merdivenlerini hızla tırmanmanız için etkili çözümler sunuyor.

Dijital Dönüşüm: Geleceğe Açılan Bir Pencere

Dijitalleşme, işletmeleri yeniden icat ediyor ve benzersiz rekabet avantajları vaat ediyor, ancak şirketler mevcut iş modellerini değiştirme zamanı geldiğinde geri adım atmaya devam ediyor. Dijital dönüşüm, son yıllarda pek çok üst düzey yönetici için adeta bir slogan haline geldi.

baylan grup dijital dönüşüm

Kurumsal stratejistlerin %80’İ yeni gelir akışları yaratmak için işlerini dijitalleştirdiğini iddia ediyor. Fakat şimdiye kadar değişim yavaş oldu ve geçiş yaptığını iddia eden şirketlerin yarısından azı dijital girişimlerini stratejilerinin merkezine taşıyor.

Piyasalarda sürekli olarak yeni oyuncuların ortaya çıkmasının, saha dışı hareketliliğin ve sürekli bağlantının büyük bir etki oluşturduğu aşikar. Artık, sosyal ve teknolojik düzeyde bir değişimle karakterize edilen dijital, küresel ve hiper bağlantılı bir dünyada yaşıyoruz. Günümüzde dijital dönüşüm bir seçenek değil; konfor alanından kaçmak, kendini yeniden icat etmek ve teknolojik gelişmelerin hakim olduğu bu dünyada rekabet etmek anlamına geliyor. İşte tüm bunlar ve çok daha fazlasını gerçekleştirmek, geleceğe iyi bir yatırım yapmak için dijital dönüşüm stratejilerinde Baylan Grup’u tercih etmelisiniz!

Dijital Dönüşüm ile Elde Edecekleriniz

Toplumun dijitalleşmesiyle birlikte dijital dönüşümün artan önemini hissedeceksiniz. Bir girişimci olarak, çeşitli nedenlerle dijital dönüşümü üstlenebilirsiniz. En olası amaç, elbette, hayatta kalmaktır. Dijital dönüşümün faydaları:

 • Müşteri deneyimini dönüştürmek: Dijitalin merkezinde müşteri deneyimi vardır. Liderlerin %92’sinin tüketici deneyimini iyileştirmek için gelişmiş dijital dönüşüm stratejileri uyguladıkları bilinmektedir. Bu da müşteri deneyimini maksimize etmektedir.
 • Daha fazla veriye dayalı öngörü: Dijital pazarlama çalışmalarınız sırasında yakaladığınız verileri analiz edebilir ve metrikleri takip edebilirsiniz.
 • Veriye dayalı içgörüleri kullanmak, müşterileri daha iyi anlamaya ve iş stratejilerini yeniden düşünmeye, daha iyi karar vermeye yardımcı olarak daha yüksek bir yatırım getirisinin yollarını açmaya destek olabilir.
 • Departmanlar arasında daha fazla iş birliği sunar.
 • Gelişmiş yenilik ve hızlılık vaat eder.

B2B Pazarlamanın Kurumlara Katkısı

Bireysel tüketiciler haricinde diğer iş kuruluşlarının satın almasına yönelik olarak geliştirilen B2B pazarlama stratejileri genel anlamda şirketten kişiye değil, şirketten şirkete pazarlama sağlar. Bu nedenle de takip edilmesi gereken yol, tam olarak şirket ihtiyaçlarına yöneliktir. B2B pazarlama sayesinde kurumlar, ihtiyaç duyacakları ürünlere doğru firmalar ile ulaşabilmektedir. İşte, B2B pazarlamanın kurumlara katkısı hakkında bilmeniz gerekenler!

B2B Pazarlama Nedir ve Nasıl Çalışır?

Temelde B2B pazarlama, şirketlerden şirketlere satış anlamında gelir. Business to Business olarak bilinen B2B, şirketlere yönelik olarak ürün ve çözüm planlamalarının sunulmasını kapsar. Bu yüzden de satış taktiklerinin kişisel değil, firma bazında ihtiyaçlar olması önemlidir. Bireysel tüketiciler hem ihtiyaç duydukları hem de beğendikleri ürünü almak isteyebilirler. Ayrıca hizmetler sırasında da kendi isteklerini ya da farklı gözlemleri yansıtarak bir satın alma ve tercih etme yöntemi gerçekleştirmeleri mümkündür. Şirketten şirkete satış taktiği ise genel anlamda firmanın ihtiyaç duyduğu ürün ya da hizmet grubunu iyi şekilde yansıtmak ile gerçekleşir.

B2B pazarlama sırasında ürün ya da hizmetin iyi şekilde tanıtılması önemlidir. Hangi alanda ve hangi amaçla ürün ya da hizmetin sağlanacağı bilinmelidir. Ayrıca bu ürünlerin ve hizmetlerin kalite standartları, genel özellikleri ve ücretleri de firmaların ihtiyaç duyduğu kapasitede olmalıdır. Bu sayede farklı firmaların diğer şirketlerden alışveriş edebilmesi de mümkün hale gelir.

Sağlanan hizmetin iyi tanıtımı elbette önemlidir ancak bunun hangi alanda ne gibi avantajlar sunduğu da iyi şekilde aktarılmalıdır. Firmalar genellikle ihtiyaç duymadıkları ya da yüksek maliyetli olduğu için gereksiz gördükleri ürün ve hizmetlere yönelmezler. Bu sebeple de ürünlerin ve hizmetlerin avantajları ile bunlar kullanılmazsa ne gibi problemlerin yaşanabileceği yakından incelenmeli ve karşı tarafa iyi şekilde sunularak tanıtım gerçekleştirilmelidir.

Şirketlerin İhtiyaçları Göz Önünde Bulundurulmalıdır

b2b pazarlamanın kurumlara katkısı

B2B pazarlama sırasında satış yapılacak olan şirketin ihtiyaçlarının yakından tanınması gerekir. Örneğin bir mısır üreticisinin anlaşabileceği yegane mekan sinemalardır. Sinemaların devamlı olarak mısıra ihtiyacı olduğundan dolayı satıcının bir satış alanı araması gerekmez ve sinemalar ile iletişime geçerek ürününü iyi pazarlaması öncelikli hale gelir.

Benzer şekilde restoranlara içeceklerin sunulması da onların ihtiyacıdır. Bu tip benzer ihtiyaç gözlemleri gerçekleştirilerek sonrasında hangi şirketin ne gibi ihtiyaçları olabileceği ve bunlara hangi ürünlerin ulaştırılması gerektiğine odaklanılmalıdır.

B2B Pazarlama Hangi Avantajları Sunar?

B2B pazarlama sayesinde ürünler yoğun miktarda satılır ve ulaştırılan firmanın ihtiyacına yönelik şekilde yeniden ürün tedarik edilerek çok miktarda ürünün tek seferde satışının yapılması mümkün hale gelir. Aynı zamanda şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak satışın gerçekleşmesi, ilerleyen dönemde devamlı olarak tedarik sağlanması için önemlidir. Bunlara ek olarak B2B sayesinde şirketlerin ihtiyaçlarının düzenli olarak temin edilmesi gerektiğinden satıcı olan firma hiçbir zaman alıcı aramakla uğraşmaz ve farklı şirketler de kendisi ile iletişime geçerek diğer şirketler gibi devamlı ürün ve hizmet talebinde bulunabilir.

Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algısı

Sosyal medya kişilerin hem bilgilerini hem de tecrübelerini paylaştığı son derece dinamik ortamlardır. Kişiler bu sanal ortamda tanıdıkları ve tanımadıkları birçok kişi ile kolayca etkileşim kurabilme avantajına sahiptir. Teknoloji ile paralel olarak gelişme gösteren sosyal medya aynı zamanda sağlık turizmi sektöründe de önemli bir yere sahiptir.

Özellikle sınırları ortadan kaldırması ve farklı ülkelerden birçok gelişmeyi yakından takip edebilme imkânı sunması sosyal medya platformlarının en büyük ayrıcalıkları arasında yer almaktadır. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kurumlar da sosyal medya platformlarını profesyonel şekilde kullanmak zorundadır.

Son derece dinamik bir ortam sunması ve kişilerin sosyal medya üzerinden yapılan kurumsal mesajları fazlası ile ciddiye alması bu mecralarda profesyonelliği de gerekli hale getirmektedir. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek olan tüm kurumların bu süreçte sağlık turizmi danışmanlığı hizmeti alması tüketici algısı üzerinde oldukça etkili olmaktadır.

Sağlık Turizmi Sosyal Medya Reklamlarında Nelere Dikkat Edilir?

Sosyal medya reklamlarında tüketici algısı oldukça dikkate alınan konulardan biridir. Sağlık kurumlarının reklam ve tanıtım çalışmalarının büyük bir titizlik çerçevesinde yapılması gereklidir. Özellikle sağlık turizmi alanında bir sosyal medya reklamı yapılacak ise her detay incelikle düşünülmelidir. Bu reklam çalışmalarında en çok öne çıkan detaylar şunlardır:

 • Detaylı bir demografik araştırma yapılması gereklidir.
 • Hedef ülkeler için bir sosyo ekonomik koşullar araştırılmalı ve tüketici algılarını yönetecek bir çalışma yapılmalıdır.
 • Hedef kitle analizi detaylı yapılmalı
 • Hangi mesajın verileceği üzerinde uzun uzun tartışılmalıdır.
 • Sağlık kurumlarının kurumsal ve profesyonel olduğu vurgulanmalıdır.
 • Bilgi verici ve karşı tarafın düşüncelerinde güven oluşturulmalıdır.

Tüm bu noktalar bir sosyal medya reklamı açısından önem taşıyan önemli kriterlerdir. Sağlık turizmi ajansı olarak hizmet veren profesyoneller sizlere bu alanda en başarılı reklam çalışmalarını hazırlayabilirler. Bu süreçte hem sosyal ağları daha kurumsal ve kusursuz kullanabilir hem de dünya üzerinde hızla yükselen bir kurum haline gelebilirsiniz.

Sağlık Turizmi Sosyal Medya Reklamları ile Tüketiciyi Etkileme

Sosyal medya kişilerin çokça zaman geçirdiği bir alandır. Firmaların ve kurumların da bu alanda bulunan potansiyel insan gücünden yararlanmak istemesi günümüzün kaçınılmaz durumları arasındadır. Ancak sosyal medya üzerinden kişileri etkileyebilmek sanıldığı kadar kolay değildir.

Tüketicinin bir kurum hakkında ki fikirlerini etkilemek ve olumlu yönde değişmesini sağlamak için profesyonel reklam ve tanıtım çalışmaları yapılmalıdır. Bilgi veren, güven duyulan ve birçok insanın memnuniyet duyduğu bir kurum imajı yaratmak yurt dışındaki kişilerin rahatlıkla Türkiye’de ki bir sağlık kurumunu tercih etmelerini sağlayacaktır. Yüksek standartlarda bir sağlık hizmeti verildiğini gösterebilmek için de operasyonlardan kesitler, yüksek kaliteli görseller reklam çalışmalarında kullanılmaktadır.

Profesyonel bir danışmanlık hizmeti almak bu süreçte kurumların imajı açısından önem taşır. Doğru bir hedef kitle analizi ile beklentilerinizden çok daha hızlı bir şekilde sağlık turizmi sektöründe yer alabilme imkanı sunulur.

Sağlık Turizmi Danışmanlığının Kurumlara Sağladığı Avantajlar

Sağlık turizmi kişilerin tedavi amacı ile farklı bir ülkeyi ziyaret etmesidir. Bu süreçte hem gidilen ülkede ki turizm avantajlarından yararlanıp hem de süreçte gerekli sağlık operasyonlarını yaptırmak artık birçok insana daha cazip görünüyor. Bu sektörün gelişmesine Türkiye’de ki kaliteli sağlık kurumları ve uzman doktorları da önemli katkılar sağlıyor. Sağlık turizmi alanında birçok kurum henüz yeterli derecede bilinirliğini artırabilmiş değildir. Bu süreçte profesyonel danışmanlık hizmeti almak kurumlara önemli avantajlar sağlamaktadır.

Sağlık turizminde gelişme göstermek isteyen kurumlar öncelikle markalaşma süreçlerini tamamlamak durumundadırlar. Bu sürede gerek sosyal medya kullanımı gerekse kusursuz bir turizm ağı kurmak konusunda başarılı adımlar izlenmelidir. Bunlar için de danışmanlık hizmeti almak kurumların gelişmesinde ciddi bir katkı yaratarak global alanda tercih edilebilirlik düzeyini artırıyor.

Sağlık Turizmi Danışmanlığı Kuruma Ne Tür Avantajlar Sağlar?

Sağlık kurumları yavaş yavaş turizm alanında ki yerini almaya başlıyor. Saç ekimi, estetik operasyonlar, genel sağlık sorunları konularında Türkiye sağlık turizmi konusunda çok iyi ilerlemeler kaydeden bir ülke. Bu alan içerisinde yer almak isteyen kurumlar da profesyonel sağlık turizmi danışmanlığının kurumlara sağladığı avantajlar şu şekildedir:

 • Hedeflenmiş olan dillerde marka bilinirliği ön plana çıkar.
 • Hedef kitleye doğrudan ulaşabilme imkânı doğar.
 • Takipçileriniz ile kolay bir iletişim olanağı doğar.
 • Kusursuz bir turizm ağı kurmanız sağlanır.
 • Sosyal medyada daha aktif olunur.

Gibi birçok avantajı elde etmeniz sağlanır. Bu süreçte profesyonellik son derece önemlidir. Kurumsal bir ajansın yapacağı danışmanlık çalışmaları oldukça çeşitlidir. Her bir çalışma sağlık kurumlarının markalaşma sürecine önemli katkılar sağlamaktadır. Bir sağlık kurumunun turizm alanında ana hedefinin marka bir kuruluş haline gelmesidir. Bu sürecin tamamlanabilmesinde de profesyonel sağlık turizm danışmanlığı önemli bir pay sahibidir.

Sağlık Turizminde Bilinirliği Artıracak Çalışmalar

Sağlık turizminde bilinirliği artıracak birçok önemli çalışma yapılmaktadır. Bu süreçte profesyonel sağlık turizmi danışmanlığı hizmeti almak hem rakip analizinin iyi yapılmasını sağlar hem de kurumların uluslararası alanda daha çok öne çıkmasına yardımcı olur. Bu süreçte marka haline gelebilmek için kurumsal bir web sitesi kurulması gerekir. Web site üzerinden operasyonlara dair görseller oluşturulmalı ve kişilerin bu süreçte alacakları hizmetlere detaylı yer verilmelidir.

Sosyal medya üzerinden çeşitli reklam çalışmaları yapılmalıdır. Bu reklam çalışmalarında özellikle kurumsallığın ön plana çıkarılması hedeflenmelidir. Sağlık turizmi profesyonellik isteyen bir süreçtir. Kişilerin aklında ki tüm soru işaretlerinin yanıt bulmasına özen gösterilmelidir. Bilgilendirici içerikler oluşturulması ve sosyal medyanın aktif olarak kullanılması çok fazla önem verilen çalışmalardır.

Sürekli olarak takipçileriniz ile etkileşimde olmak da kurumsallığınızı artıracak unsurlar arasındadır. Tüm bu detaylar sayesinde sağlık turizmi alanında çok başarılı bir kurum haline gelinebilir. Sağlık turizmi ajansı hizmetleri ile markalaşma sürecini çok daha verimli olacak şekilde tamamlamak mümkündür.